21.12.2010 – Colinde, poezii şi obiceiuri de Crăciun la Seminarul Teologic din Craiova: Întruparea, rodul bucuriei cereşti

Relatari
 
 

IPS Irineu a vorbit despre dimensiunea teologică a Naşterii Domnului

 
 
  
Elevii de la Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova au vestit Naşterea Domnului prin tradiţionala serbare de sfârşit de semestru. Evenimentul a avut loc vineri, 17 decembrie, în prezenţa Înalt Preasfinţitului Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.

Înconjuraţi de părinţi, profesori, cunoscuţi şi prieteni, elevii Seminarului Teologic din Craiova au marcat apropierea marelui praznic al Naşterii Domnului printr-o frumoasă serbare de colinde, poezii şi obiceiuri de Crăciun. Astfel, în deschidere, grupul vocal al şcolii, condus de prof. Victor Şapcă, a susţinut un amplu recital de colinde tradiţional-bisericeşti şi corale, armonizate şi adaptate după cunoscuţi compozitori. Programul a continuat cu sceneta religioasă „Vicleimul”, pregătită de elevii clasei a XII-a, sub îndrumarea prof. Angel Cristian Stăiculescu. Serbarea s-a încheiat cu tradiţionalele urări de bine pentru noul an, prinseîntr-un „Pluguşor”, pregătit sub îndrumarea pr. prof. Cristin Sperlea.

Elevii seminarişti au urat pentru noul an.

„Naşterea Sa este o naştere din bucurie”
La final, IPS Irineu le-a vorbit celor prezenţi despre importanţa şi semnificaţia Naşterii Domnului în teologia Bisericii şi în viaţa noastră: „Mântuitorul Iisus Hristos, Cel care S-a întrupat pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ne dă posibilitatea ca în fiecare an să trăim marea bucurie a venirii Sale pe pământ pentru a fi şi a rămâne alături de noi. El ne însoţeşte pe tot parcursul existenţei noastre, de aceea Sfântul Apostol Pavel spune că „în El trăim, viem, ne mişcăm şi suntem” şi că viaţa noastră este ascunsă în Dumnezeu. Viaţa lui Dumnezeu se vede în fiecare om care vine în existenţă, pentru că Dumnezeu doreşte ca el să-I fie partener de dialog şi beneficiar al darurilor Sale celor multe. Dumnezeu a venit în lume nu pentru că lumea era în afara Lui, nu pentru că lumea reuşise să devină autonomă şi să se separe de El, ci S-a întrupat pentru ca lumea „să aibă viaţă şi să aibă din belşug”. Naşterea Sa este o naştere din bucurie. Maica Domnului nu mai este ca oricare femeie care se întristează când se apropie sorocul naşterii, ci ea se bucură pentru că Pruncul ei este rodul bucuriei cereşti, bucuria Tatălui care o împărtăşeşte Fiului în dragoste şi Duhului Sfânt. Este o bucurie pe care îngerii au aşezat-o în cântec: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu pace, întru oameni bunăvoire!”, este o slavă cerească ce nu poate fi asemuită cu lumina, nici nu se poate asemăna cu ceva din lumea aceasta. Oricât am încerca să ne imaginăm, momentul Naşterii Mântuitorului Hristos este un eveniment de negrăit, deoarece exprimă o taină negrăită. Ni se arată astfel că Dumnezeu este prezent în viaţa noastră şi că El nu ne părăseşte niciodată”, a încheiat Mitropolitul Olteniei.
Sursa: http://www.ziarullumina.ro/articole;1468;1;50015;0;Intruparea-rodul-bucuriei-ceresti.html