29.12.2010 – Prestigioase instituţii de cultură oltene: Liceul de Artă „Marin Sorescu” din Craiova

Interviuri si reportaje

 

Liceul de Artă „Marin Sorescu” din Craiova

Cetatea Băniei s-a făcut mereu cunoscută pe plan naţional şi internaţional prin instituţiile sale de prestigiu. Numeroşi oameni de cultură de pe aceste meleaguri continuă să impresioneze pe diferitele scene şi la cele mai importante expoziţii naţionale şi internaţionale. Liceul de Artă „Marin Sorescu” ocupă un loc central, atât prin frumoasa sa istorie, cât şi prin numeroasele premii obţinute.
În anul 1948 s-a înfiinţat la Craiova o „Şcoală de arte şi meserii” ce a funcţionat până în 1952. La 1 octombrie 1956 ia fiinţă în Cetatea Băniei „Şcoala de Muzică şi Arte Plastice”. În 1957 aceasta primeşte numele de „Şcoala Elementară de Arte”, pentru ca în 1958 să se numească „Şcoala de 7 ani de Muzică”. Din 1960 instituţia de învăţământ s-a numit „Şcoala Medie de Muzică şi Arte Plastice”. Denumirea actuală a şcolii, „Liceul de Artă Marin Sorescu”, a fost acordată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale, la 1 martie 1997.
Recunoaştere naţională şi internaţională
Şcoala a funcţionat, în perioada de început, în diferite clădiri, mai mult sau mai puţin corespunzătoare cerinţelor învăţământului vocaţional-artistic. Localul în care se găseşte şi astăzi prestigiosul liceu a fost dat în folosinţă la 15 septembrie 1967. Clădirea liceului a fost extinsă de-a lungul timpului, ajungându-se la forma actuală în 1978. În 1985 a fost dată în folosinţă sala de concerte ce are o capacitate de 250 de locuri, precum şi un spaţiu folosit pentru diferite prezentări şi expoziţii artistice (cf. Prof. Gheorghe Stănescu, Istoria Liceului de Artă „Marin Sorescu” Craiova, pp. 10-19).
De-a lungul timpului, elevii Liceului de Artă „Marin Sorescu” au obţinut numeroase premii la importante olimpiade şi concursuri naţionale şi internaţionale şi au fost prezenţi pe cele mai mari scene şi la cele mai cunoscute expoziţii din întreaga lume. Astfel, în 2005 elevii Liceului au obţinut 37 de premii la concursuri internaţionale, atât la Secţia Muzică, cât şi la Arte Plastice.
Figuri şi portrete de artişti
Oameni de cultură de pe meleagurile noastre şi din întreaga lume au fost elevi ai Liceului de Artă „Marin Sorescu”: muzicieni – Mihai Ungureanu, Prunaru Liviu, Lorena Ţecu, Valentin Bacal, Cristina Stănescu, Dan Kaietanovici, Nicolae Făureanu, Mihai Ştefănescu, Florian George Zamfir, Mihaela Ionescu, Gabriel Dincă, Corina Costin, Aurel Piculeaţă, Svetlana Stanciu, Ileana Horculescu, Amina Truică, Mihaela Dragomirescu, Mihaela Vlad, Marilena Mihăilescu, Virgil Popescu, Valentina Fărcăşanu, Mirabela Dina, Marius Hristescu, Edward Man; artişti plastici – Aurel Bulacu, Nicolae Alexi, Marian Zidaru, Ion Nedelcu, Daire Dup, Cosmin Paulescu, Marian Maria, Ioana Bătrânu, Georgiana Stanciu, Larisa Muranevici, Olimpia Zdrenghea, Traian Stănescu, Cleopatra Pedruţ, Ilie Berindei, Luminiţa Ţăranu, Alina Roşca, „… şi mulţi alţii care ar merita să fie incluşi în această listă. Timpul nu este pierdut!” (cf. Istoria Liceului de Artă „Marin Sorescu” în imagini, pp. 93-94).
În cursul anilor, mai mulţi profesori au ocupat cu cinste funcţia de director al acestei prestigioase instituţii: Mihai Drănicescu, Irina Bârzu, Gheorghe Stănescu, Eugenia Chervase-Manole, Florea Firan, Pavel Şopov, Petre Istodorescu, Anişoara Berbec, Aurora Dominte, Maria Antoaneta Dobrescu, Mihaela Alina Ciucă. În anul 2004 Liceul a primit Ordinul „Meritul pentru învăţământ în grad de Mare Ofiţer” conferit de Instituţia Prezidenţială.
Expoziţie în cadrul Liceului – de la dreapta la stânga: Mihaela Alina Ciucă (directorul Liceului), Emanuela Ciolacu (coordonator de proiecte şi programe educativă), fostă elevă a Liceului.

 
Trecut, prezent, viitor…
„Liceul nostru este o instituţie de prestigiu atât din Oltenia, cât şi din întreaga ţară. De-a lungul timpului, elevii noştri au participat la numeroase concursuri naţionale şi internaţionale, acolo unde au obţinut multe premii care ne fac cinste. În acelaşi timp, noi încercăm să le oferim cele mai bune condiţii pentru a-şi putea pune în valoare darurile cu care au fost înzestraţi. În acest sens, avem un corp profesional de excepţie, iar baza materială a liceului oferă cele mai bune facilităţi pentru desfăşurarea tuturor activităţilor. Sperăm ca şi în viitor elevii Liceului de Artă să urce pe cele mai importante scene din întreaga lumea, iar noi să putem povesti urmaşilor că am contribuit, cât de puţin, la istoria acestei şcoli”, a afirmat Doamna Mihaela Alina Ciucă, directorul Liceului de Artă „Marin Sorescu”.
Liceul de Artă a încheiat mai multe parteneriate cu diferite instituţii din ţară şi din străinătate. În 1990 începe prima colaborare externă, cu oraşul Le Mans şi Clubul Rotary din Franţa, urmată de concerte la Lyon. Alte parteneriate au fost semnate cu instituţii din Franţa, Belgia, Italia, Norvegia, Irlanda, Spania, Grecia etc. Între parteneriatele încheiate în ultimul timp se numără şi cel cu Biserica „Mântuleasa” din Craiova şi cu Studioul „Logos” al Radio Trinitas. „Activităţile organizate în cadrul celor peste 30 de proiecte locale, judeţene, naţionale sau internaţionale în care Liceul de Artă este implicat în calitate de partener activ, contribuie la dezvoltarea competenţei de comunicare, la lărgirea orizontului informaţional al copiilor, la dezvoltarea unor aptitudini şi atitudini de natură formală şi socio-comportamentală”, mărturiseşte Emanuela Ciolacu, coordonator de proiecte şi programe educative.
Corul liceului are şi el o istorie proprie în cadrul acestei instituţii. Recunoaşterea sa se datorează unor eminenţi profesori ce au coordonat ansamblul de-a lungul timpului: Grigore Ştefănescu, Gheorghe Stănescu, Eugenia Manole, Pavel Şopov, Florian Zamfir, Dan Ionescu, iar în ultimii ani Edward Man. Formaţia corală mixtă, alcătuită din generaţiile de elevi ce s-au format ca tineri artişti în acest liceu, a participat la numeroase manifestări artistice şi concursuri unde a fost apreciată, fiind răsplătită cu numeroase premii: „Şi în ultimii ani am reuşit să obţinem rezultate notabile cum ar fi: premiul II la Olimpiada Naţionala Corala, etapa zonală 2007 – Turnu Severin, Premiul I la Concursul de Colinde organizat de Mitropolia Olteniei în 2008, Premiul I la Olimpiada Naţională Corală, etapa zonală 2009 – Târgu Jiu şi premiul II la Olimpiada Corală Naţională, etapa naţională 2009 – Focşani. Ultimul premiu obţinut este locul I la Festivalul – Concurs de colinde « Din an în an ! », organizat de Convenţia Studenţilor Universităţii din Craiova, anul acesta, la Teatrul Naţional « Marin Sorescu »”, conchide Edward Man, dirijorul actual al corului mixt al Liceului de Artă.
Edward Man dirijând Corul Liceului

  „… istorie impresionant de bogată, frumoasă şi valoroasă”
În cartea pe care a scris-o cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la înfiinţarea Liceului, prof. Gheorghe Stănescu, fost director al acestei şcoli, nota: „Sunt convins că se va găsi cineva dintre absolvenţii sau slujitorii acestui liceu să-i scrie în continuare istoria impresionant de bogată, frumoasă şi valoroasă. La ceas aniversar, peste ani, voi coborî şi eu de acolo… şi voi asista la jubileele ce vor urma. Dacă cineva îşi va aminti şi-mi va rosti numele, îi voi şopti un călduros mulţumesc”.
Sursa: http://www.ziarullumina.ro/articole;1473;1;50287;0;Liceul-de-Arta-Marin-Sorescu-din-Craiova.html