02.01.2011 – Anul nou întâmpinat cu rugăciune la Craiova: Liturghie arhierească în Catedrala „Sfântul Dumitru”

Relatari


IPS Irineu a vorbit despre importanţa timpului pentru pocăinţă şi mântuire.


 

Sute de credincioşi au sărbătorit prin rugăciune prima zi a anului 2011, la Catedrala mitropolitană „Sfântul Dumitru” din Craiova. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi.

 
            Catedrala mitropolitană din Craiova a devenit neîncăpătoare, sâmbătă, 1 ianuarie 2011, de hramurile „Tăierii împrejur a Domnului” şi „Sfântului Vasile cel Mare”. La finalul Sfintei Liturghii, IPS Irineu a citit „Moliftele Sfântului Vasile cel Mare” şi i-a binecuvântat pe credincioşii prezenţi.
            „Să cerem iertare lui Dumnezeu pentru a călca drept pe calea vieţii”
            În cuvântul de învăţătură rostit, IPS Părinte a detaliat semnificaţia teologică a praznicului „Tăierii împrejur”: „Acest ritual rămâne legat de poporul iudeu, ca o îngrădire a poftei trupeşti din viaţa şi comportamentul de zi cu zi. Noi creştinii suntem tăiaţi împrejur în duh, adică sufleteşte, pentru că nu tăierea unei părţi a trupului ne înfrânează de la păcat, ci tăierea patimii din sufletul nostru, aşa cum ne învaţă Mântuitorul Hristos. Aşadar, tăierea împrejur este o circumcizie a inimii, a minţii, a gândului şi a cugetului”. În continuare, Mitropolitul Olteniei a subliniat importanţa deosebită pe care o are marele ierarh capadocian pentru viaţa Bisericii: „Sfântul Vasile cel Mare a luminat în întreaga lume prin învăţătura şi viaţa sa aleasă. Din fragedă copilărie a învăţat dragostea şi dorul după Dumnezeu. El ne arată că singura înţelepciune este gândul la moarte, cu toate că acest lucru rămâne şi astăzi de neînţeles pentru mulţi dintre noi. Nu există bucurie mai mare decât acolo de unde ne vine adevărul, de aceea mesajul sfântului reflectă o realitate ce ar trebui să marcheze permanent viaţa noastră. Slujba de astăzi este o alcătuire binecuvântată a Sfântului Vasile, este o adevărată revelaţie a lui Dumnezeu. Acolo, în reculegerea sa, în rugăciunea sa, în lacrimile sale şi în chemarea Duhului Sfânt, Vasile cel Mare a primit descoperirea Sfintei Liturghii. Dacă înţelegem înălţimea Sfintei Liturghii ne dăm seama cât de sus s-a ridicat sfântul în trăirea sa spirituală şi cât de mult s-a curăţit pentru a-L primi pe Dumnezeu în mintea şi în viaţa sa. El mai este cunoscut de Sfânta Biserică ca ocrotitor al familiei creştine, al celor bolnavi, al celor care sunt stăpâniţi de duhurile necurate. El este părintele care a mărturisit despre Fiul lui Dumnezeu Înomenit şi a vorbit despre Duhul Sfânt « care de la Tatăl purcede ». Pentru toate aceste daruri şi virtuţi, Sfântul Vasile este cinstit şi lăudat de întreaga creştinătate”. În final, IPS Irineu a arătat că timpul ne este dăruit de Dumnezeu pentru pocăinţă şi mântuire: „Este necesar ca la început de an să ne aducem aminte în primul rând de lucrurile bune din viaţa noastră, dar şi de cele rele pentru ca să ne pocăim. În aceste clipe să cerem iertare lui Dumnezeu pentru a călca drept pe calea vieţii”, a conchis Înalt Preasfinţia Sa.

Tânărul diacon Ovidiu Doran a primit Taina Preoţiei pe seama Parohiei „Sfântul Ioan Valahul” din Craiova

            În cadrul Sfintei Liturghii, tânărul diacon Ovidiu Doran a primit Taina Preoţiei pe seama parohiei cu hramul „Sfântul Ioan Valahul” din cartierul craiovean Craioviţa.