07.01.2011 – Praznicul Bobotezei la Craiova: „Prin Botez primim în sufletul nostru Treimea”

Relatari

 

Slujba de Sfinţire a Aghiasmei Mari a avut loc pe esplanada special amenajată în faţa Catedralei mitropolitane „Sfântul Dumitru”.

 
Marele Praznic al Bobotezei a fost întâmpinat de sute de credincioşi la Catedrala mitropolitană „Sfântul Dumitru” din Craiova. Sfânta Liturghie şi slujba de sfinţire a Aghiasmei  celei Mari au fost săvârşite de Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.
 
            Catedrala mitropolitană din Craiova a devenit neîncăpătoare pentru numărul credincioşilor veniţi din toate colţurile oraşului pentru a se ruga cu ocazia marelui praznic al Botezului Domnului. Sărbătoarea a început de cu seara prin slujba Vecerniei unită cu Litia. A doua zi, Sfânta Liturghie a fost oficiată de IPS Părinte Irineu, alături de un numeros sobor de preoţi şi diaconi.
 


În cuvântul de învăţătură IPS Irineu a vorbit despre importanţa Tainei Sfântului Botez în viaţa noastră


 Apa „îmbunătăţită cu sfinţenie”
            În cuvântul de învăţătură, rostit la finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Olteniei le-a vorbit credincioşilor despre importanţa Tainei Sfântului Botez, ca mijloc de comuniune şi înfiere în Tatăl: „Ori de câte ori ne botezăm în numele Preasfintei Treimi suntem recunoscuţi de Tatăl cel ceresc ca şi copii ai Săi şi în acelaşi timp Îl recunoaştem ca Tată al nostru, aşa cum mărturisim şi ne rugăm la Sfânta Liturghie: « Şi ne învredniceşte pre noi Stăpâne cu îndrăznire şi fără de osândă să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată ». Deci noi Îl numim de Dumnezeu Tată pentru că Îl recunoaştem, iar Tatăl ne numeşte pe noi fii pentru că ne naşte prin Botez. Nu mai suntem străini pe acest pământ, ci suntem casnicii lui Dumnezeu, membrii şi membre ale casei Lui, de aceea Biserica este casa noastră şi « această casă Tatăl a zidit-o, Fiul a întărit-o şi Duhul Sfânt a sfinţit-o ». În această iubire la care suntem chemaţi prin Taina Sfântului Botez, Duhul Sfânt se pogoară peste noi, Fiul este Acela care ne îmbracă şi Tatăl, Cel care ne recunoaşte. Iată cât de important este Botezul pentru viaţa noastră creştină şi cât de mult trebuie să ţinem la făgăduinţele pe care ni le-am asumat, că ne unim cu Hristos şi credem în El, lăudându-L şi mărturisindu-L în Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită. Prin Taina Sfântului Botez primim în sufletul nostru întreaga Treimi”. În continuare, IPS Irineu a arătat rolul pe care îl are Aghiasma Mare în viaţa celor care o primesc cu credinţă: „Sfânta Aghiasmă este un lucru binecuvânta şi de mare preţ. Trebuie să o luăm cu multă evlavie, cu frică de Dumnezeu şi cu credinţă pentru că ea ne sfinţeşte viaţa, casele şi familiile. Sfânta Aghiasmă este una din minunile Bisericii noastre. Nu se strică niciodată pentru că este o apă binecuvântată, îmbunătăţită cu sfinţenie. Dacă fizica modernă îmbunătăţeşte calitatea apei prin diferite mijloace, la noi ea este îmbunătăţită cu sfinţenie, este împreunată cu binecuvântare, este îmbibată de Duhul Sfânt şi face minuni, dacă este luată cu credinţă”.
            Slujba de sfinţirea a Apei Mari, sau Aghiasma Mare, a fost săvârşită pe o esplanadă, special amenajată în faţa catedralei mitropolitane.

Diac. Ioniţă Apostolache