11.01.2011 – Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul – Brestei” în haină de praznic

Relatari

 

Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul – Brestei” în haină de praznic

 
Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din cartierul craiovean Brestei şi-a serbat hramul, vineri, 7 ianuarie. Credincioşii au fost prezenţi în număr mare, plecându-şi genunchii şi înălţând rugăciuni pentru rude şi prieteni. La sfârşit, predica părintelui paroh, Florentin Danciu, a fost urmată de slujba Parastasului pentru ctitorii şi binefăcătorii sfântului lăcaş. Sărbătoarea a continuat cu tradiţionala agapă frăţească.
În cuvântul de învăţătură, părintele paroh a evidenţiat importanţa praznicului:  „Este un prilej de bucurie, în care tot creştinul trebuie să uite de răutăţi şi să vină în zi de mare praznic la biserică, în locul unde ni s-au botezat copiii, unde Dumnezeu, prin rugăciunile preoţilor, i-a unit pe tineri, prin Sfânta Taină a Cununiei, unde mulţi dintre noi şi–au condus părinţii spre cele veşnice. Biserica noastră l-a aşezat pe Sfântul Prooroc la loc de cinste. Aşa se face că numai sfântul şi Maica Domnului au văzut slava Treimii celei de o fiinţă şi nedespărţite, în deplinătatea ei. Mâna Proorocului a botezat pe Mântuitorul. El s-a coborât cu Hristos în apa Iordanului, I-a desfăcut cureaua încălţămintei. Sfântul Ioan este ultimul mare prooroc al Vechiului Testament, cel care a legat cele două lumi: a Vechiului Testament cu lumea Noului Testament. Este cel mai pomenit dintre sfinţi în calendarul nostru creştin. Dacă pe 24 iunie, naşterea sfântului este prilej de bucurie pentru noi toţi, dacă pe 29 august prăznuim « Tăierea Capului » său, moment de întristare, la 24 februarie, « Aflarea Capului Înaintemergătorului » ne dă nădejde. El este glasul celui ce strigă în pustie: « Pocăiţi-vă că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor ». Un pustnic, un ascet, un rugător, care acum mijloceşte din ceruri pentru sufletele noastre”, a conchis părintele Florentin Danciu, parohul Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din cartierul craiovean Brestei.