14.01.2011 – IPS Irineu a binecuvântat Batalionul 26 Infanterie din Craiova: „Avem nevoie în permanenţă de rugăciune”

Relatari

 

IPS Irineu i-a îndemnat pe ostași la rugăciune

Membrii Batalionul 26 infanterie, „Neagoe Basarab”, din Craiova au primit binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, înainte de apropiata plecare în teatrul de operaţiuni din Afganistan, pentru stabilirea păcii. Evenimentul a fost deschis printr-un ceremonial religios.

 

Vineri, 14 ianuarie, a avut loc, la sediul Batalionului 26 Infanterie din Craiova, un ceremonial militar-religios dedicat plăcării a 600 de ostaşi craioveni în Afganistan. Evenimentul a fost marcat de prezenţa IPS Irineu care i-a binecuvântat pe cei prezenţi.
„În viaţă suntem complementari”
După intonarea imnului naţional şi strigarea apelului, preoţii unităţii în frunte cu părintele Adrian Stănulică, consilier pe probleme sociale în cadrul Arhiepiscopiei Craiovei, au săvârşit o slujbă de Te Deum. În cuvântul de învăţătură, Mitropolitul Olteniei i-a încurajat pe ostaşi, arătându-le că misiunea lor este în numele păcii şi al credinţei strămoşeşti: „Astăzi, când dumneavoastră începeţi o nobilă misiune pentru apărarea păcii, a dreptăţii şi a bunei convieţuiri între oameni, ne-am rugat lui Dumnezeu şi ne rugăm să dea înţelepciune minţii noastre, sentimente inimii şi să ne întărească voinţa numai spre lucrul bun şi folositor nouă şi celor din jurul nostru. L-am rugat deasemenea să vă întărească în aceast demers de apărarea celor lipsiţi şi oropsiţi. Cuvântul misiune vine din limba latină şi înseamnă a fi trimis, a merge undeva, în numele cuiva, pentru ceva special. Dumneavoastră mergeţi în numele ţării noastre, în numele armatei române, în numele Sfintei noastre Biserici pentru a arăta, prin ceea ce puteţi face, că patria noastră luptă pentru apărarea principiilor sănătoase ale umanităţii şi ale credinţei ortodoxe. Fiecare dintre noi suntem trimişi de Dumnezeu în lumea aceasta şi nu ne aflăm aici pe pământ din întâmplare. Avem un mesaj pe care trebuie să-l facem cunoscut tuturor, de aceea trebuie să-i mulţumim permanent lui Dumnezeu pentru darurile Sale cele bogate.  În viaţă suntem complementari, adică avem nevoie de unul de altul, avem nevoie de tovărăşie şi camaraderie puternică, de aceea armata, familia şi Biserica sunt construite pe axa comuniunii. În această legătură un rol deosebit îl are iubirea, ca o virtute unică în speţa umană. Ea nu izvorăşte din biologic, ci de la Dumnezeu. Iubim pentru că am fost creaţi pentru iubire şi călătorim către iubirea şi comuniunea desăvârşită Dumnezeu, Cel ce este cu adevărat Izvorul iubirii. De aceea, pentru a întreţine focul sacru al acestor inestimabile valori: dragoste de ţară, nădejde, credinţă şi mai ales iubire, avem nevoie în permanenţă de rugăciune. Iată că facem în aceste momente rugăciune pentru că este armă nebiruită şi păzitoare de tot răul şi primejdia din viaţa noastră”, a încheiat IPS Irineu.
Ostaşii Batalionului 26 Infanterie din Craiova, spuranumiţi şi „Scorpionii Roşii” vor pleca în Afganistan pe data de 18 ianuarie

Diac. Ioniţă Apostolache