20.01.2011 – CONTRIBUŢIILE CREDINCIOŞILOR LA SERVICIILE RELIGIOASE NU SUNT DESTINATE CONSTRUIRII CATEDRALEI MÂNTUIRII NEAMULUI

Relatari

 

stema

 
În legătură cu articolul intitulat Biserica a decis: 1.000 de lei nunta, 500 de lei botezul, apărut sub semnătura doamnei Andreea Dancu în cotidianul Click din ziua de 18 ianuarie 2011, pentru corecta informare a opiniei publice, precizăm:
1. În primul rând, constatăm ignoranţa şi lipsa de documentare a autoarei articolului care confundă Patriarhia Română cu Arhiepiscopia Bucureştilor. Spre informarea doamnei Andreea Dancu, menţionăm faptul că Arhiepiscopia Bucureştilor este una dintre eparhiile Patriarhiei Române, având jurisdicţia bisericească în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Prahova.
2. Conform art. 55, lit. G din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi Legii Cultelor nr. 489/2006, art. 10, alin. 2, contribuţiile benevole ale credincioşilor la unele servicii religioase (botezuri, cununii şi înmormântări) se stabilesc de către Adunarea parohială a fiecărei parohii la propunerea Consiliului parohial, ţinând cont de mediul rural sau urban în care se află parohia şi de situaţia economică a credincioşilor (pensionari, şomeri, salariaţi sau oameni cu posibilităţi financiare mai mari). Contribuţiile benevole sunt folosite pentru completarea salariilor personalului deservent, întreţinerea lăcaşurilor de cult, plata utilităţilor şi nu sunt nicidecum considerate donaţii pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului.
 3. În acest context, mai precizăm faptul că la proxima şedinţă a Sfântului Sinod din zilele de 16-17 februarie 2011, Cancelaria Sfântului Sinod va propune spre aprobare procedura de colectă naţională a donaţiilor pentru noua Catedrală patriarhală la nivelul parohiilordin cuprinsul eparhiilor Patriarhiei Române. Astfel, între alte principii care vor fi propuse pentru asigurarea transparenţei procedurii de colectare a donaţiilor şi evitarea confuziilor cu donaţiile în alte scopuri făcute la fiecare parohie, Cancelaria Sfântului Sinod va propune un chitanţier special unic de înregistrare a donaţiilor pentru Catedrala Mântuirii Neamului.
Se are în vedere evitarea confuziilor şi a tentaţiei deturnării în alte scopuri a donaţiilor pentru construirea viitoarei Catedrale patriarhale, situaţii nedorite care ar încălca flagrant demnitatea donatorului şi nobleţea scopului oferirii donaţiei, respectiv construirea Catedralei Mântuirii Neamului. Clericii care nu vor respecta principiile stabilite de către Sfântul Sinod pentru colectarea donaţiilor destinate construirii Catedralei Mântuirii Neamului vor primi sancţiunile în vigoare în cazul nerespectării disciplinei financiare.
SURSA: http://www.ziarullumina.ro/articole;1490;1;51047;0;Contributiile-credinciosilor-la-serviciile-religioase-nu-sunt-destinate-construirii-Catedralei-Mantuirii-Neamului.html