24.01.2011 – Adunarea Eparhială convocată în şedinţă de lucru la Craiova: Momentul bilanţului pentru anul 2010

Relatari

 

Membrii Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Craiovei au validat dările de seamă prezentate de părinţii consilieri

 

Membrii Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Craiovei s-au întrunit în şedinţă de lucru pentru aprobarea bilanţului activităţilor pe anul 2010. Şedinţa a fost prezidată de Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.

             Întâlnirea a avut loc, sâmbătă, 22 ianuarie, în sala de festivităţi a centrului eparhial din Craiova şi a fost precedată de şedinţa Consiliului Eparhial în care au fost vizat rapoartele de activitate din cadrul celor şase sectoare ale Arhiepiscopiei Craiovei: administrativ-bisericesc, cultural, social-filantropic şi misionar, economic-financiar, patrimoniu şi construcţii bisericeşti şi silvic.
„Dumnezeu ne îndeamnă să avem îndrăzneală”
            După slujba de Te Deum şi strigarea apelului, IPS Părinte Irineu le-a vorbit celor prezenţi despre importanţa credinţei în buna desfăşurare a activităţilor bisericeşti: „Reunirea membrilor Adunării Eparhiale constituie pentru viaţa bisericească o întruchipare atât a valorilor creştine, cât şi a eforturilor depuse de fiecare credincios, cleric, monah sau monahie, inclusiv episcop sau mitropolit, în aria de desfăşurare a activităţii Bisericii noastre şi a vocaţiei prin care Mântuitorul Hristos ne-a chemat la această slujire. Activitatea noastră, în decurs de un an de zile, s-a desfăşurat în numele Mântuitorului care ne-a promis că va fi cu noi până la sfârşitul veacurilor. Este foarte adevărat că toate eforturile noastre au fost răsplătite de milostivirea lui Dumnezeu şi putem spune la moment de bilanţ că pronia divină ne-a ocrotit, în ciuda greutăţilor pe care le-am întâmpinat. În fiecare demers Dumnezeu ne îndeamnă să avem îndrăzneală, iar această îndrăzneală are la temelie credinţa, ca o piatră tare pe care ne ridicăm viaţa. Fără credinţă în ziua de mâine nu putem realiza nimic. Cei care îşi programează lucrurile în afara credinţei şi încrederii în oameni sunt sortiţi mai devreme sau mai târziu eşecului. De aceea, în toate demersurile noastre am acordat credit tuturor colaboratorilor noştri şi iată-ne acum, la momentul bilanţului, stând împreună şi mulţumind lui Dumnezeu pentru binefacerile Sale cele multe”, a conchis Mitropolitul Olteniei.  În continuare, din fiecare comisie componentă a fost delegat un reprezentant pentru prezentarea dărilor de seamă. La final, membrii adunării au aprobat bilanţul şi proiectele care vor fi implementate de Arhiepiscopiei în anul 2011.
            Adunarea Eparhială este organul deliberativ pentru toate chestiunile administrative, culturale şi economice ale Eparhiei. Se compune din reprezentanţi ai clerului şi ai credincioşilor, în proporţie de: o treime clerici şi două treimi mireni. Numărul membrilor Adunării Eparhiale este de treizeci. Activitatea Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Craiovei este împărţită în cinci comisii de lucru cu următorii preşedinţi: comisia administrativ-bisericească – Pr. Vasile Tătaru, comisia culturală şi educaţională – Pr. prof. Ştefan Resceanu, comisia economică, bugetară şi patrimonială – Pr. Dumitru Tăbăcaru, comisia social-filantropică, Pr. Pantelimon Chiată, comisia organizatorică, juridică şi de validare – Pr. Iliescu Ionel.

Diac. Ioniţă Apostolache