26.01.2011 – Sărbătoarea Sfântului Grigorie Teologul în Arhiepiscopie Craiovei: Hram de tradiţie la Seminarul Teologic

Relatari

 

IPS Irineu a vorbit în cuvântul de învăţătură despre personalitatea Sfântului Grigorie Teologul

 
 
Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova şi-a serbat ocrotitorul. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.
 
            Sărbătoarea Sfântului Grigorie Teologul, hramul Seminarului Teologic din Craiova, a început de luni seara, prin slujba Vecerniei unită cu Litia, în paraclisul şcolii. A doua zi, prăznuirea sfântului a continuat cu slujba Sfintei Liturghii şi cu tradiţionala serbare, pregătită de elevii seminarişti.
 
Sfântul Grigorie Teologul – „model de viaţă creştină”
            În cuvântul de învăţătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Olteniei a evidenţiat personalitatea marelui sfânt şi teolog al Bisericii noastre: „Sfântul Grigorie Teologul este cu adevărat mijlocitor pentru mântuirea sufletelor noastre şi model de viaţă creştină, închinată lui Dumnezeu şi oamenilor. De la părinţii săi a învăţat cum trebuie să trăiască după poruncile Mântuitorului Hristos. A studiat la cele mai înalte şcoli ale timpului, reuşind să acumuleze cunoştinţe folositoare. Întotdeauna însă a păstrat în inimă învăţătura Sfintei Scripturi pe care a înţeles-o şi a tâlcuit-o cu ajutorul Sfântului Duh, în stare de rugăciune şi în permanentă priveghere. Pentru el, cuvântul lui Dumnezeu a fost cu adevărat hrană duhovnicească, « mai dulce ca fagurele de miere », aşa cum spune psalmistul. De aceea, râvna sa pentru învăţarea acestor slove sfinte i-a marcat viaţa şi l-a purtat spre descoperirea adâncurilor de taină ale revelaţiei dumnezeieşti. Cele cinci « Cuvântări teologice », « Imnele iubirii », precum şi alte omilii şi cuvântări au rămas grăitoare în acest sens. Sfântul Grigorie ne învaţă că acela care a înţeles Taina Întrupării, Răstignirii şi Învierii Cuvântului lui Dumnezeu Înomenit, acela a descoperit adevărul şi a înţeles sensul autentic al existenţei şi mântuirii omeneşti. Prin urmare, el a pătruns această taină şi s-a împărtăşit din ea în aşa fel încât a devenit teolog. Teolog este acela care se roagă, meditează, contemplă și stăruie asupra cuvântului lui Dumnezeu, ajungând să se împărtăşească din lumina cea neînserată a Împărăţiei Sale. Acestea sunt atributele ce-l caracterizează în mod deplin pe Sfântul Grigorie de Nazianz, ocrotitorul acestui sfânt aşezământ teologic”. În final, IPS Părinte a i-a îndemnat pe elevii seminarişti să lectureze operele Sfântului Grigorie şi să-l aibe totdeauna ca medel de viaţă şi credinţă în Hristos Domnul.
            La sfârşit, IPS Părinte, împreună cu părinţii slujitori, a săvârşit slujba Parastasului pentru ctitorii, profesorii, elevii, ostenitorii şi binefăcătorii Seminarului Teologic, adormiţi în Domnul de-a lungul vremii.
 

Corul Seminarului a susţinut un concert de cântece religioase şi patriotice


 
            Sărbătoarea Sfântului Grigorie a continuat printr-o serbare organizată de elevii seminarişti în sala de festivităţi a şcolii. Evenimentul a fost deschis printr-un cuvânt de bun venit rostit de părintele director, Constantin Popescu. Părintele profesor Cristin Sperlea a prezentat viaţa şi opera Sfântului Grigorie. În continuare, corul seminarului, dirijat de profesorul Victor Şapcă, a interpretat un buchet de compoziţii religioase şi patriotice. Serbarea a fost încheiată prin sceneta religioasă „O duminică în Atena”, regizată de pr. prof. Cristin Sperlea şi interpretată de elevii Liviu Stănescu şi Marius Persu. La final, părinţii profesori şi doamnele profesoare au primit câte un exemplar din lucrarea IPS Irineu „Iisus Hristos este acelaşi, ieri şi azi şi în veac”.

 Diac. Ioniţă Apostolache