06.02.2011 – 86 de ani de la înfiinţarea Patriarhiei Române

Relatari

 

Catedrala Patriarhală „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Bucureşt

 
Vineri, 4 februarie, s-au împlinit 86 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de patriarhie. Hotărârea a fost luată de Sfântul Sinod la 4 februarie 1925 şi a fost confirmată prin Decretul Regal din 25 februarie, în acelaşi an. Mitropolitul primat Miron Cristea devenea astfel „Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Ungrovlahiei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române”.
Propunerea de la 4 februarie 1925 era o încununare a unor propuneri venite din partea unor foruri laice şi bisericeşti, din partea unor personalităţi ale vieţii bisericeşti şi intelectuale din perioada interbelică. Propunerea a fost acceptată în unanimitate şi în cadrul aceleaşi şedinţe episcopul Bartolomeu Stănescu al Râmnicului-noul Severin a citit actul de înfiinţare a Patriarhiei Ortodoxe Române în care se arătau motivele care au dus la această hotărâre spunându-se printre altele că ‘poporul român îşi înfiinţează propria lui suveranitate politică şi bisericească, Patriarhia, pentru Biserica Ortodoxă Română’, recunoscându-i mitropolitului de Bucureşti al ţării titlul de patriarh al României în locul celui purtat până atunci de mitropolit primat”, a evidenţiat părintele academician Mircea Păcurariu, după cum ne informează Radio TRINITAS.
„S-a amânat oarecum momentul acestei proclamări pentru a se organiza odată cu ridicarea la rang de patriarhat şi noua legislaţie bisericească, iar aceasta a putut fi definitivă după constituţia din 1923. Aşadar, anul 1925 a devenit deodată an al adoptării legislaţiei bisericeşti, fapt împlinit în primăvara anului respectiv şi an de împlinire pe planul acesta al ridicării la rang de patriarhat. După hotărârea luată în şedinţa de la 4 februarie 1925 Senatul, în 12 februarie, şi apoi Camera Deputaţilor, la 17 februarie au consfinţit această hotărâre a Sfântului Sinod şi regele Ferdinand a promulgat legea în 23 februarie a aceluiaşi an, 1925. S-a comunicat tuturor bisericilor lucrul acesta, am primit din partea Patriarhiei Ecumenice tomosul de recunoaştere din partea patriarhului Vasile al III-lea la 30 iulie 1925 şi a fost adus cu mare solemnitate la Bucureşti, iar la 1 noiembrie a avut loc ceremonia de învestitură la Palatul Regal şi apoi de înscăunare aici în Catedrala Patriarhală din Bucureşti a primului patriarh în persoana lui Miron Cristea”, a spus Pr. Dr. Florin Şerbănescu, după cum ne informează TRINITAS TV.
Construirea Catedralei Mântuirii Neamului a fost o dorinţă manifestată încă din primii ani de patriarhat ai Bisericii Ortodoxe Române, dorinţă perpetuată, de-a lungul timpului, de toţi Întâistătătorii Bisericii noastre.
În cea dintâi cuvântare pe care a rostit-o patriarhul Miron în calitate de patriarh a prezentat câteva proiecte importante legate de dezvoltarea învăţământului religios la nivel universitar, de trimitere a studenţilor români la studii pentru a se perfecţiona şi la alte facultăţi din Europa, de primire a altor studenţi aici în ţară, înfiinţarea unei academii de muzică bisericească şi mai ales, proiectul pe care l-a exprimat atunci limpede al înălţării Catedralei Mântuirii Neamului ca expresie a acestui moment de împlinire a istoriei poporului român. Iată că la 86 de ani de la acest eveniment, după strădanii îndelungate, se împlineşte acum prin determinarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Acesta este un arc peste timp, o punte care ne leagă o dată în plus de năzuinţele celor care au fondat patriarhatul în anul 1925”, a mai precizat Pr. Dr. Florin Şerbănescu.
Patriarhia Română păstoreşte în prezent peste 20 de milioane de credincioşi, aflaţi atât între graniţele actuale ale României, cât şi în alte ţări de rezidenţă.

Sursa : arhiram.ro