07.02.2011 – Proiect european pentru Facultatea de Teologie din Craiova

Evenimente

 

Universitatea din Craiova

 
Între 13 şi 26 februarie 2011, zece studenţii de la facultăţile de Teologie şi Litere, din cadrul Universităţii din Craiova, vor participa la proiectul european LLP Erasmus, intitulat: „New Tools for Non-Formal Educators Working on Intercultural Learning”(Noi metode de lucru pentru educatorii non formali în experienţa interculturală). Echipa romana, reprezentată de Prof. Univ. Dr. Cristiana Teodorescu şi Pr. Asist. Univ. Dr. Nicolae Răzvan Stan, este coordonată de Lect. Univ. Dr. Monica Tilea. Ţările participante sunt: Portugalia, Belgia, Finlanda, Franţa şi România. Proiectul se va desfăşura în oraşul Santarem din Portugalia. Din program vor face parte cursuri şi activităţi de training centrate pe combinarea formelor de educaţie formală şi non-formală, în vederea definirii activităţilor de voluntariat şi al rolului asistenţei sociale în contextul realităţilor specifice fiecărei ţări participante.
(Pr. asist. univ. dr. Răzvan Stan)