07.02.2011 – Trei ediţii regionale şi 23.000 de exemplare zilnic: Ce i-a adus Luminii al şaselea an

Relatari

 

Ziarul lumina

 
Data de vineri, 12 februarie 2010, a însemnat nu doar sărbătorirea solemnă a cinci ani de existenţă a „Ziarului Lumina”, ci şi ziua anunţării a numeroase proiecte, ziua unor promisiuni care, la acea dată, până şi nouă ni se păreau cam îndrăzneţe, cu toate că erau foarte necesare. Privit din acea zi, al şaselea an al publicaţiilor „Lumina” părea la fel de greu ca primul, cu aşteptări mari de la o echipă mică la vremea aceea şi cu resurse bugetare limitate.
Privit la final, al şaselea an se arată greu, dar frumos, plin de jertfă, dar şi de bucuria de a fi împlinit proiectele propuse cu un în urmă, dar şi altele, dintre care amintim:
1. Lărgirea în anul 2010 a ariei de difuzare prin extinderea numărului de ediţii regionale de la una la patru.
Alături de Ediţia de Moldova, care se tipăreşte din 2 februarie 2009 la Iaşi, au fost lansate în 2010 Ediţia de Transilvania (Sibiu, 9 aprilie 2010), Ediţia de Oltenia (Craiova, 14 august 2010) şi Ediţia de Banat (1 octombrie 2010). Dacă apariţia Ediţiei de Moldova a însemnat dublarea numărului de abonamente în regiune, atunci lansarea Ediţiei de Transilvania şi a Ediţiei de Banat a însemnat creşterea de 20 de ori a acestora în eparhiile din Transilvania şi Banat. Pentru a putea acoperi în timp util distribuţia zilnică a ziarului, acesta se tipăreşte începând cu aprilie 2010 la Alba-Iulia, din august 2010 la Timişoara şi din decembrie 2010 la Cluj, pe lângă vechile puncte de tipărire de la Bucureşti (decembrie 2008) şi Iaşi (februarie 2005).
2. Consolidarea tirajului pentru al doilea an consecutiv la 23.000 de exemplare pe zi.
În anul 2010, „Ziarul Lumina” s-a menţinut constant în „Top 5” al celor mai bine vândute cotidiene din România, cu un tiraj mediu auditat la BRAT (Biroul Român de Auditare al Tirajelor) de aproape 23.000 de exemplare. Situaţia este cu atât mai îmbucurătoare cu cât această clasare a fost constantă în ultimii trei ani. Dacă excludem din clasament tabloidele de scandal, atunci „Ziarul Lumina” este în topul celor mai bine vândute trei cotidiene (generaliste) din România. Situaţia este cu atât mai onorabilă cu cât clasamentul făcut de BRAT este după numărul de abonamente, criteriu care presupune fidelitatea pe termen lung a cititorilor.
3. Dublarea echipei editoriale
Deschiderea a trei redacţii locale, la Sibiu, Craiova şi Timişoara, a dus la nevoia extinderii echipei editoriale, care s-a dublat, ajungând la aproape 40 de angajaţi care, alături de circa 100 de colaboratori lunar (mulţi din afara Bucureştiului), redactează şi editează între 24 şi 30 de pagini zilnic, adică cel puţin un ziar şi jumătate pe zi. De altfel, reţeaua extinsă de colaboratori este un succes jurnalistic, ştiut fiind că o publicaţie dinamică şi de succes nu se scrie în fiecare zi de aceiaşi redactori care, inevitabil, se uzează, se rutinează sau se banalizează. La ora actuală, în fiecare ediţie a „Ziarului Lumina”, un număr important de semnături sunt de la colaboratori, fapt firesc în condiţiile unei publicaţii care se doreşte a fi naţională şi mereu înnoitoare.
4. Împătrirea ponderii actualităţii religioase.
Paginile de actualitate religioasă sunt prioritatea „Ziarului Lumina” şi care îi dau statutul de cotidian, adică de cronică a unor evenimente care au început ieri, continuă astăzi şi se termină mâine. Dacă timp de aproape cinci ani cotidianul „Ziarul Lumina” a avut în medie o singură pagină zilnică de actualitate religioasă, astăzi are minimum patru pagini de actualitate religioasă (ştiri şi evenimente), aceasta datorită extinderii la nivel naţional şi a numeroşilor corespondenţi locali de la ediţiile regionale.
5. Lansarea noii platforme pentru www.ziarullumina.ro
Lansat la 12 februarie 2010 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, cu prilejul aniversării a cinci ani de apariţie neîntreruptă a cotidianului „Ziarul Lumina”, noul site al publicaţiilor „Lumina”, www.ziarullumina.ro, şi-a depăşit cu mult statutul de pagină de ziar online upgradată zilnic. Noul site ziarullumina.ro este un portal cu ştiri introduse în timp real (online), platformă care, în timp, poate fi lărgită aproape nelimitat, pentru a-şi consolida statutul de bibliotecă virtuală ce accesibilizează învăţătura roditoare în Biserică a Sfinţilor Părinţi, dar şi cel de memorie a celor mai importante evenimente bisericeşti şi sociale ale timpului nostru.
6. O formulă grafică modernă
Lansată la 28 iunie 2010, noua machetă este o continuare firească a celei vechi, la care s-au adus modificările cerute de dinamica internă a ziarului: fotografii şi titluri mai mari, elemente moderne de design, toate acestea în scopul de a crea o machetă mai aerisită care să uşureze lectura materialelor. În acelaşi timp, noua machetă este în concordanţă cu viziunea grafică a majorităţii ziarelor, subiectele fiind mai captivant prezentate.
7. Finalizarea pe suport digital a arhivei off-line a publicaţiilor „Lumina”
DVD-ul, lansat în varianta beta, cuprinde ediţiile în format pdf a cotidianului „Ziarul Lumina” şi săptămânalul „Lumina de Duminică” din perioada 2006-2010 într-o formă uşor de vizualizat şi de efectuat căutări.
8. Scăderea cu 25% a cheltuielilor de producţie prin renegocierea contractelor de tipar şi distribuţie
Extinderea importantă a echipei editoriale şi deschiderea ediţiilor locale au însemnat cheltuieli mărite la bugetul publicaţiilor „Lumina”, buget întotdeauna insuficient din cauza menţinerii, din raţiuni misionare, a preţului de vânzare, neschimbat în ultimii cinci ani, timp în care costurile de producţie aproape că s-au dublat. Înţelegând rolul misionar al publicaţiilor „Lumina”, furnizorii de servicii tipografice şi distribuţie au răspuns pozitiv apelului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel de a reduce preţurile contractuale pentru a putea asigura abonaţilor un preţ cât mai suportabil, care să încurajeze abonarea pe termen lung. Scăderea acestor preţuri de producţie cu o medie de 25% a dus nu doar la menţinerea preţului de acum şase ani al ziarului, dar a contribuit şi la mărirea numărului de abonamente cu un procent important.
9. Continuarea auditului de tiraj şi a traficului pe internet
Început în anul 2008, auditul de tiraj şi a traficului pe internet a continuat în 2010 prin obţinerea certificatelor semestriale din partea BRAT pentru un tiraj consolidat de aproape 23.000 de exemplare pe zi şi de către SATI (Serviciul de Audit al Traficului pe Internet) pentru un trafic de aproximativ 5.000 de vizitatori unici zilnic.
Proiecte pentru anul 2011, al şaptelea an de existenţă a publicaţiilor „Lumina”
Pentru anul 2011, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi cu ajutorul lui Dumnezeu cel în Treime slăvit, publicaţiile „Lumina” şi-au propus să finalizeze următoarele proiecte:
1. Deschiderea ediţiei regionale de Basarabia, care se va numi Ediţia regională de Moldova şi Basarabia;
 
2. Extinderea distribuţiei la nivel internaţional a săptămânalului „Lumina de Duminică”, care va conţine pagini extinse de actualitate religioasă din diaspora ortodoxă românească, dar şi din întreaga lume creştină;
 
3. Lansarea serviciului de abonare prin SMS prin care se urmăreşte creşterea numărului de abonamente cu 10%.
Serviciul de abonare prin SMS presupune acordarea a câte unui număr scurt de forma 7XXX, pentru fiecare dintre cele două publicaţii „Lumina”, cu un tarif de 3 EURO fără TVA pentru o lună de abonament la săptămânalul „Lumina de Duminică” şi de 5 EURO fără TVA pentru o lună de abonament la cotidianul „Ziarul Lumina”. Pentru abonarea pe mai multe luni, suma creşte proporţional cu numărul de luni. Clienţii vor putea trimite SMS-uri către acest număr în care precizează adresa de abonare. Pentru eventuale lămuriri, aceştia vor putea fi sunaţi de serviciul de distribuţie a publicaţiilor „Lumina”.
4. Republicarea în volum a celor mai valoroase materiale apărute în publicaţiile „Lumina”: interviuri, documentare şi reportaje. Primul volum, aflat în faza finală de redactare şi editare, este preconizat să apară în primul trimestru al anului 2011 şi va conţine cele mai bune interviuri apărute în publicaţiile „Lumina”.
5. Finalizarea şi lansarea până la jumătatea anului 2011 a proiectului „Fototeca Ortodoxiei Româneşti” – pagină web ataşată site-ului www.ziarullumina.ro conţinând 1.000 de fotografii rare din istoria BOR a ultimului secol, imagini scanate din arhiva CNSAS şi Arhivele Naţionale Istorice Centrale din Bucureşti de către dl Adrian Nicolae Petcu, istoric şi colaborator al publicaţiilor „Lumina”. Arhiva va fi disponibilă şi pe suport DVD.
6. Lansarea noii machete pentru săptămânalul „Lumina de Duminică” imediat după transferul tiparului la Tipografia Pharos, care are posibilităţi tehnice de tipar net superioare celor patru tipografii în care se tipăresc la ora actuală publicaţiile „Lumina”. Noua machetă nu va schimba conceptul editorial, în sensul că se vor păstra acelaşi număr de pagini, aceleaşi rubrici şi aceeaşi împărţire a paginilor, modificându-se doar formatul tipografic în sine, în sensul că este mai „scund” cu 4 cm şi mai lat cu 2 cm decât formatul actual, dimensiunile noii machete fiind de 31,5 cm x 38 cm, având aspect de revistă săptămânală, aşa cum era de dorit. Astfel se realizează nu doar o economie de 15% la hârtie, ci şi o lecturare a „Luminii de Duminică” mai plăcută şi atractivă.
 
7. Întărirea redacţiei Ediţiei de Transilvania prin înfiinţarea unei subredacţii la Cluj şi dublarea numărului de abonamente pentru Ediţia regională de Transilvania.
 
8. Lansarea unor suplimente săptămânale, de patru sau opt pagini, cu caracter interdisciplinar şi finanţare mixtă preponderent externă bugetului publicaţiilor „Lumina”. Suplimentele vor fi distribuite împreună cu săptămânalul „Lumina de Duminică” şi, în limita bugetului, o dată pe lună, în prima săptămână, vor fi înfoliate şi distribuite cu un DVD produs de Radio Trinitas sau TV Trinitas sau cu o carte de mici dimensiuni tipărită la Editurile Patriarhiei Române.
9. Consolidarea tirajului total la:
l 25.000 de abonamente lunar pentru cotidianul „Ziarul Lumina”, prin continuarea campaniei de abonare în Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului. Cotidianul „Ziarul Lumina” îşi doreşte menţinerea pentru al treilea an consecutiv în „Top 5” al celor mai bine vândute cotidiene prin abonamente.
l 30.000 de abonamente pentru săptămânalul „Lumina de Duminică” prin lansarea campaniei de abonare în diaspora.
10. Începerea, în premieră, a studiului naţional al audienţei publicaţiilor „Lumina”, în regim mixt, intern şi extern. Măsurarea audienţei se va face atât printr-o firmă specializată, de tipul BRAT sau GFK, dar şi prin studii iniţiate şi monitorizate direct de publicaţiile „Lumina”. Rezultatele vor arăta numărul real de cititori (de obicei mai mare de minimum 3-4 ori decât numărul abonaţilor), profilul socio-cultural al acestora, precum şi domeniile reale de interes, dincolo de priorităţile fireşti ale unei publicaţii asumate integral de Patriarhia Română. Finanţarea studiilor de măsurare a audienţei se va face din contractele de publicitate pe care publicaţiile „Lumina” le pot obţine dacă finalizează ritmic şi profesionist măsurarea tirajelor, a traficului pe internet şi a audienţei naţionale.
11. Transferul tiparului la Tipografia Pharos a Patriarhiei Române, prin care se urmăreşte reducerea cheltuielilor cu tiparul sub nivelul anului 2010.
12. Reducerea cheltuielilor cu 10% prin renegocierea contractelor de distribuţie.
 
Sursa: http://www.ziarullumina.ro/articole;1509;1;51950;0;Ce-i-a-adus-Luminii-al-saselea-an.html