08.02.2011 – Peste o jumătate de secol de tradiţie în teologia românească: Revista „Mitropolia Olteniei“, acum şi pe internet

Relatari

 

Interfaţa noului site se poate deschide de pe adresa www.revista-mitropoliaolteniei.ro

Duminică, 6 februarie, a fost lansat, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Irineu, site-ul Revistei „Mitropolia Olteniei“. Acesta poate fi accesat de pe situl oficial al Mitropoliei Olteniei, la secţiunea Publicaţii, sau direct de pe adresa www.revista-mitropoliaolteniei.ro.
 Printre rubricile site-ul se numără cele cu referire la istoria revistei, comitetul de redacţie, normele de tehnoredactare, schimbul de reviste cu publicaţii din ţară şi străinătate, sau legăturile în domeniu teologic. De asemenea trebuie amintit că site-ul cuprinde şi o bogată arhivă, cu toate numerele ce au apărut de la înfiinţarea revistei şi până în prezent.
 O publicaţie cu prestigiu academic
Revista „Mitropolia Olteniei” este buletinul oficial al Arhiepiscopiei Craiovei, Arhiepiscopiei Râmnicului, Episcopiei Severinului şi Strehaiei, Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor şi al Facultăţii de Teologie din Craiova. A fost fondată in anul 1950, odată cu reactivarea Mitropoliei Olteniei, apărând fără întrerupere pană astăzi.

 
 


Revista „Mitropolia Olteniei” nr. 1/1950


 În primul număr din anul inaugural, redacţia prezenta împrejurările care au dus la publicarea acestei reviste: „Începând cu numărul de faţă, cele două eparhii oltene, Arhiepiscopia Craiovei şi Episcopia Râmnicului şi Argeşului, vor avea acelaşi Buletin oficial prin contopirea « Buletinului Mitropoliei Olteniei » şi « Îndrumătorul Eparhial » al Episcopiei Râmnicului şi Argeşului. Faptul în sine se datorează unor raţiuni de ordin economic. Dar, împrejurarea aceasta deschide şi posibilitatea unei interesante întâlniri pe câmpul duhovnicesc. Chiar de la prima întâlnire cerută de tipărirea noii publicaţii, s-a văzut folosul acestor consfătuiri. « Mitropolia Olteniei », va aduna în cuprinsul său, în prima parte, lucrări ale tuturor preoţilor care iubesc slova scrisă. Din foile deschise ale aceleiaşi cărţi se va revărsa prisosul de simţire duhovnicească al cugetului oltenesc grupat lângă cele două scaune vlădiceşti. În partea a doua, Buletinul va îndruma şi va reflecta viaţa noastră bisericească administrativă. Nu poate rămâne nemărturisită dar bucuria de a nădăjdui să se culeagă, din împrejurarea care ne adună la acelaşi izvor scris, folosul dorit şi de unii şi de alţii”.
 Colaboratori de renume internaţional
Prin studiile şi articolele promovate, revista a contribuit activ la intensificarea şi creşterea valorică a activităţii teologico-academice de pe cuprinsul Mitropoliei Olteniei. Astfel, de-a lungul timpului, nume importante ale teologiei şi culturii romaneşti au publicat în paginile revistei: Mitropolitul Nestor Vornicescu, Mitropolitul Tit Simedrea, Mitropolitul Bartolomeu Anania, Mitropolitul Irineu Popa, Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Pr. Nicolae Steinhardt, Prof. Nicolae Chiţescu, Diac. Prof. Nicolae Nicolaescu, Pr. Prof. Vladimir Prelipceanu, Pr. Prof. Nicolae Neaga, Pr. Prof. Dumitru Călugăr, Pr. Prof. Ioan Gh. Savin, Pr. Prof. Ioan G. Coman, Pr. Prof. Emilian Vasilescu, Pr. Prof. Dumitru Fecioru, Pr. Prof. Liviu Stan, Pr. Prof. Ene Branişte, Prof. Dr. Teodor Bodogae, Pr. Prof. Olimp Căciulă, Diac. Dr. Petru David, Pr. Dumitru Bălaşa, Prof. Dr. Nicolae Stoicescu, Pr. Prof. Th. M. Popescu, Pr. Prof. Mircea Păcurariu, Prof. Radu Creţeanu, Prof. Nicolae Bănescu, Pr. Marin Branişte, Prof. Ioan Ionescu, Arhim. Veniamin Micle, Prof. Alexandru Zub etc.
După înfiinţarea Facultăţii de Teologie din Craiova, în anul 1992, revista a cunoscut o puternică dezvoltare, crescând numărul articolelor ştiinţifice, prin contribuţia adusă de cadrele didactice universitare craiovene. Au început să apară şi numeroase publicaţii în limbi străine, precum şi articole ale unor profesori de prestigiu de peste hotare. De asemenea, toate studiile sunt însoţite de câte un rezumat intr-o limbă de circulaţie internaţională.

 
 


Revista „Mitropolia Olteniei” nr. 1-4/2010


 Odată cu instalarea în scaunul de Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, Înalt Preasfinţitului Acad. Dr. Irineu, Decanul Facultăţii de Teologie din Craiova, a imprimat un plus de calitate prestigioasei publicaţii. Tipărită in condiţii grafice de excepţie, număr de număr revista „Mitropolia Olteniei” aduce în actualitate studii, articole, predici, traduceri şi recenzii valoroase care fac cinste Bisericii din Oltenia şi nu numai. Actualmente, revista „Mitropolia Olteniei” se înscrie în rândul celor mai importante publicaţii ştiinţifice recunoscute CNCSIS din Romania.
Într-o frumoasă prezentare grafică, noul site cuprinde toate informaţiile necesare şi îndeplineşte cele mai înalte condiţii academice pentru a fi un important sprijin iubitorilor de teologie.

Adrian Boldişor

Diac. Ioniţă Apostolache