13.02.2011 – Şedinţele anuale de lucru ale Consiliului Naţional Bisericesc şi Adunării Naţionale Bisericeşti ale Bisericii Ortodoxe Române

Relatari

 

Şedinţele anuale de lucru ale Consiliului Naţional Bisericesc şi Adunării Naţionale Bisericeşti ale Bisericii Ortodoxe Române

Luni, 14 februarie 2011, de la orele 10.00, în Sala Sinodală din Reşedinţa patriarhală, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, va avea loc şedinţă anuală de lucru a Consiliului Naţional Bisericesc al Bisericii Ortodoxe Române.
Consiliul Naţional Bisericesc este organismul central executiv al Sfântului Sinod şi al Adunării Naţionale Bisericeşti, format din 12 membri ai Adunării Naţionale Bisericeşti, câte un cleric şi câte un mirean reprezentând fiecare mitropolie din ţară, desemnaţi pe o perioada de 4 ani şi pentru cel mult două mandate.
În timpul şedinţei anuale de lucru a Consiliului Naţional Bisericesc va fi analizată întreaga activitate internă şi externă a Bisericii Ortodoxe Române din anul 2010 din punct de vedere pastoral-misionar, social-filantropic, viaţă monahală, învăţământ teologic, predarea religiei în şcolile publice, patrimoniu cultural, organizatoric, administrativ, economic, relaţii cu alte culte, grija pentru comunităţile ortodoxe româneşti din străinătate, relaţii interbisericeşti şi interreligioase etc.
Marţi, 15 februarie 2011, de la orele 10.00, în Aula Magna Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, va avea loc şedinţa anuală de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti a Bisericii Ortodoxe Române.
Organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice şi patrimoniale, format din membrii Sfântului Sinod şi din câte trei reprezentanţi (un cleric şi doi mireni) ai fiecărei eparhii, Adunarea Naţională Bisericească va examina Raportul general anual al Consiliului Naţional Bisericesc privind activitatea Bisericii Ortodoxe Române din anul 2010 şi va lua hotărâri pentru buna desfăşurăre a vieţii bisericeşti în anul 2011.

 
BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE