17.02.2011 – Membrii Adunării Naţionale Bisericeşti, în şedinţă de lucru

Relatari

 

Membrii Adunării Naţionale Bisericeşti, în şedinţă de lucru

Şedinţa de lucru anuală a Adunării Naţionale a Bisericii Ortodoxe Române a avut loc, luni, 15 februarie, la Palatul Patriarhiei din Bucureşti. Lucrările au fost prezidate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi s-au desfăşurat în prezenţa ierarhilor membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a membrilor clerici şi mireni ai Adunării Naţionale Bisericeşti şi ai membrilor Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc.

                La începutul şedinţei de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel s-a intonat cântarea „Veşnică pomenire”, în memoria vrednicului de pomenire Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolomeu.
                În cadrul şedinţei a fost examinat şi aprobat „Raportul general anual al Consiliului Naţional Bisericesc asupra activităţii Bisericii Ortodoxe Române în anul 2010”.
                „În anul 2010 pe cuprinsul Patriarhiei Române, aceasta înseamnă în ţară şi străinătate, s-au desfăşurat foarte multe activităţi. Ele vor fi menţionate mai în detaliu în rapoartele pe care le vom auzi astăzi. Aceste rapoarte vor fi prezentate aici nu de către consilierii patriarhali, ci de către raportorii din comisiile Adunării Naţionale Bisericeşti”, a spus Patriarhul României, după cum ne informează TRINITAS TV.
                După deschiderea şedinţei, a urmat desfăşurarea lucrărilor pe Comisii, iar apoi au fost prezentate rapoartele în plenul Adunării Naţionale Bisericeşti. A fost apreciată lucrarea pastoral-misionară, social-filantropică, organizatorică şi administrativă din toate sectoarele de activitate.
                Între activităţile cultural-misionare, a fost remarcată activitatea Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, fiind menţionate eforturile deosebite ale Arhiepiscopiei Bucureştilor şi ale altor eparhii în susţinerea financiară a posturilor de radio şi televiziune TRINITAS, precum şi a publicaţiilor LUMINA.
                Membrii Adunării Naţionale Bisericeşti au apreciat strădaniile Patriarhiei Române pentru edificarea ansamblului arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, care au fost încununate cu obţinerea autorizaţiei de construire la începutul lunii septembrie 2010 şi demararea lucrărilor de execuţie ale noii catedrale patriarhale în toamna anului trecut.
                De asemenea, s-a exprimat speranţa continuării lucrărilor de execuţie a infrastructurii viitoarei catedrale în anul 2011 şi cu sprijinul eparhiilor ortodoxe române din ţară şi străinătate.
                „Nu mai sunt voievozii de altădată, ci voievod este poporul sărac, jertfelnic, dar credincios care ştie că oricât de lucruri materiale de valoare ar exista în lumea aceasta niciunul nu are valoarea sufletului cum a zis Mântuitorul Iisus Hristos: ‘Ce poate da omul în schimb pentru sufletul său?’ Sufletul are o valoare infinită şi eternă pentru că este creat după Chipul lui Dumnezeu Cel veşnic şi infinit, veşnic viu. Deci, trebuie o argumentare pentru noi, pentru cei care construim Biserica. Ceea ce e foarte important este să mergem până la capăt cu un lucru bun. Dacă nu ne luptăm nu reuşim. Dacă nu susţinem o lucrare sfântă nici nu avem bucuria împlinirii ei”, a mai subliniat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
                Adunarea Naţională Bisericească este organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice şi patrimoniale, format din membrii Sfântului Sinod şi din câte trei reprezentanţi, un cleric şi doi mireni, ai fiecărei eparhii.

Sursa : Agenţia de Ştiri Basilica