28.02.2011 – Duminica „Înfricoşatei Judecăţi” în oraşul doljean Segarcea: „Bogăţia nu o vei pierde dacă o împarţi”

Relatari

 

IPS Irineu a vorbit despre importanţa milosteniei în iconomia mântuirii noastre

În Duminica „Înfricoşatei Judecăţi”, Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei a săvârşit Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din oraşul doljean Segarcea.


Biserica Parohiei „Sfântul Gheorghe” din Segarcea a fost sfinţită în anul 1947 de episcopul vicar patriarhal Eugen Laiu


Sute de credincioşi au participat la slujba Sfintei Liturghii, oficiată de IPS Părinte Irineu, în sobor de preoţi şi diaconi, la Parohia „Sfântul Gheorghe” din oraşul Segarcea, judeţul Dolj.
 Postul – „călătoria duhovnicească spre Înviere”
În cuvântul de învăţătură, Mitropolitul Olteniei a tâlcuit pericopa evanghelică, vorbind credincioşilor prezenţi depre importanţa milosteniei pentru mântuirea sufletului: „La sfârşitul vieţii va trebui să răspundem înaintea judecăţii lui Dumnezeu pentru toate faptele noastre, bune sau rele. În Evanghelia de astăzi, Mântuitorului Hristos ne arată explicit criteriile prin care noi, oamenii, vom fi judecaţi pentru ceea ce am făcut în viaţă. Astfel, « după ce v-a despărţi oile de capre, Dreptul Judecător va zice celor de-a dreapta: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la facerea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi  M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi a-ţi venit la Mine » (Matei 25, 34 – 36). Sunt doar câteva din faptele pe care trebuie să le facă un credincios pentru a da răspuns bun la Înfricoşata Judecată. În continuare, Mântuitorul arată că: « întrucât aţi făcut unuia dintre-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut » (Matei 25, 40). Aflăm de aici că în sufletul suferind şi întristat se ascunde Hristos Domnul. El se aseamănă cu cel însetat, cu cel flămând, cu cel bolnav, pentru a ne arăta că suntem cu toţii fraţi şi copii ai lui Dumnezeu, Care atât de mult ne iubeşte, încât se coboară în inimile noastre pentru a ne înălţa la ceruri. De aceea, Sfântul Vasile cel Mare ne învaţă într-una din Omiliile sale: « Bogăţia pe care o împarţi, aşa cum spune Domnul, de obicei rămâne; dar, dacă o păstrezi se înstrăinează; dacă o păzeşti, nu o vei avea; dar nu o vei pierde dacă o împarţi »”. La finalul cuvântării sale, IPS Irineu i-a îndemnat pe credincioşi să-şi îndrepte paşii spre sfintele slujbe, mai ales în perioada Postului Mare care va începe peste o săptămână: „Iată, postul stă înaintea noastră, ca o călătorie duhovnicească spre Înviere. Să nu uităm niciodată să facem milostenie, pentru ca Dumnezeu să se milostivească spre sufletele noastre. Să lăsăm zilele de duminică şi sărbătorile pentru lucrarea cea sfântă în Biserică şi nu pentru lucrul câmpului. Aşadar, în duminica acesta a Înfricoşatei Judecăţi, să ne gândim la cei săraci, la cei bolnavi, la cei necăjiţi şi, nu în ultimul rând, la sufletele noastre”.
În semn de mulţumire pentru prezenţa şi binecuvântarea împărtăşită, părintele paroh, Marian Anghel, i-a oferit IPS Părinte Irineu, din partea credincioşilor, o cruce sculptată în lemn.