04.03.2011 – Un nou proiect lansat de Asociația Vasiliada: Servicii Integrate pentru Ocupare

Relatari

 

Pr. Adrian Stanulică a prezentat principalele obiective ale proiectului

 
   Asociaţia Vasiliada, ONG patronat de Mitropolia Olteniei, a lansat luni, 28 februarie, la Craiova, proiectul „Servicii Integrate pentru Ocupare”. Evenimentul a avut loc la Cantina pentru cler şi credincioşi „Sfântul Gheorghe Vechi” din Craiova. 
       Proiectul, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007 – 2013, este implementat de Asociaţia Vasiliada în parteneriat cu Secţia de Asistenţă Socială a Facultăţii de Teologie din Craiova şi Federaţia Patronatelor din Oltenia. Timp de aproximativ doi ani, mai multe persoane fără loc de muncă, reprezentând 20 de comunităţi rurale şi urbane, vor beneficia de servicii integrate constând în informare, consiliere, calificare şi mediere în vederea ueni viitoare încadrări.

Un nou proiect lansat de Asociația Vasiliada

 

„Cât mai multe persoane angajate pe piaţa muncii”
       Pe parcursul derulării proiectului se vor înfiinţa două Centre de Servicii Integrate pentru Ocupare, unul în judeţul Dolj şi altul în judeţul Gorj. Activităţile vor fi concentrate în 20 de comunităţi rurale şi urbane din judeţele amintite, selectate printr-o expertiză sociologică, efectuată prin Secţia de Asistenţă Socială a Facultăţii de Teologie din Craiova. În acest sens se vor stabili: profilul persoanelor inactive, cauzele pentru care nu pot avea acces pe piaţa muncii şi modalităţile concrete de sprijinire a acestor persoane. Părintele Adrian Stănulică, consilier social în cadrul Arhiepiscopiei Craiovei şi director al Asociaţiei Vasiliada, a prezentat principalele etape în derularea proiectului : „După finalizarea cercetării sociologice, care va sta practic la baza acţiunilor noastre, se va avea în vedere consilierea psihologică a persoanelor care nu au loc de muncă şi apoi calificarea acestora pe piaţa muncii. După ce vom asigura participarea la programe de pregătire profesională a circa 120 de persoane, vom trece la faza de mediere directă pentru angajare. În acest sens vom organiza cel puţin două evenimente de tip job-club, la care vor paricipa, alături de beneficiarii serviciilor noastre, cel puţin 60 de angajatori”.
       Implicarea angajatorilor în acest proiect a fost confirmată şi de Valentin Cristea, reprezentantul Federaţiei Patronatelor din Oltenia: „Ne alăturăm cu inima deschisă partenerilor noştri de la Vasiliada şi Facultatea de Teologie din Craiova, prin intreprinzătorii pe care îi vom pune faţă în faţă cu potenţiali angajaţi şi sperăm ca mediul de afaceri din cele două judeţe să preia cât mai mulţi din beneficiarii acestui proiect.”
       Un rol deosebit în reuşita proiectului îl vor avea studenţii şi profesorii de la Facultatea de Teologie, Secţia Asistenţă Socială. În acest sens prep. univ. dr. Mihai Ciurea a afirmat: „Participarea noastră în acest proiect este rezultatul accentului pe care noi îl punem în procesul de învăţământ pe latura practică, ca element fundamental în formarea unui asistent social”, a precizat Mihai Ciurea.

Gheorghe Cioiu