08.03.2011 – „Clerici ortodocşi în închisorile comuniste. Judeţul Dolj. A-B”

Relatari
 
 

„Clerici ortodocşi în închisorile comuniste. Judeţul Dolj. A-B"

 
Vineri, 11 martie, în cadrul târgului de carte „Gaudeamus”, va fi lansată lucrarea „Clerici ortodocşi în închisorile comuniste. Judeţul Dolj. A-B”, scrisă de Ana-Maria Rădulescu şi prefaţată de Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. Evenimentul va avea loc în foaierul Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova.
Cartea d-rei Rădulescu îşi propune să prezinte viaţa şi activitatea a 43 de clerici (preoţi, diaconi, monahi şi monahii) şi mireni (cantori bisericeşti şi membri ai „Oastei Domnului”), din judeţul Dolj, care au suferit pentru credinţa ortodoxă în timpul regimului comunist. Acestora li se adaugă biografiile a doi arhierei, episcopii Antim Angelescu şi Emilian Antal, a căror activitate este strâns legată de judeţul Dolj.
Lucrarea a fost alcătuită pe baza documentelor din Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, din Arhiva Mitropoliei Olteniei şi din Arhiva Arhiepiscopiei Râmnicului, dar şi pe baza unor arhive personale şi a unor interviuri realizate de autoare cu foşti deţinuţi politici sau cu urmaşii lor. De asemenea, lucrarea cuprinde numeroase anexe-document inedite referitoare la activitatea­­ şi suferinţele suportate de cei 43 de clericii şi mirenii doljeni în temniţele comuniste. Prin biografiile prezentate, autoarea reuşeşte să contureze o imagine de ansamblu asupra vieţii Bisericii Ortodoxe din Oltenia în secolul  XX.

(Diac. Ioniţă Apostolache)