11.03.2011- Colecta pentru Fondul Central Misionar

Comunicate de presa

 

Catedrala


În toate bisericile şi mănăstirile din Patriarhia Română se vor organiza în Duminica Ortodoxiei colecte în bani pentru Fondul Central Misionar. Acest fond este destinat activităţilor misionare şi operei social-caritative ale Bisericii Ortodoxe Române, informează „Ziarul Lumina”.
Credincioşii contribuie benevol, după posibilităţi, la acest fond, sprijinind numeroasele proiecte organizate de către Biserica Ortodoxă Română. Fondul este destinat pentru întreţinerea, restaurarea, pictarea de sfinte lăcaşuri de închinăciune, precum şi pentru activităţile misionare din ţară şi din diaspora. Fondul este necesar atât pentru continuarea programelor derulate de Biserică, dar şi pentru iniţierea altora, precum şi pentru susţinerea parohiilor sărace. A devenit deja o tradiţie ca fondurile să fie colectate începând cu Duminica Ortodoxiei, iar de anul acesta, banii vor fi colectaţi şi în parohiile ortodoxe din diaspora românească. Atât clerul, cât şi credincioşii sunt îndemnaţi în Pastorala Sfântului Sinod să ofere cu inimă bună ajutorul, arătând astfel solidaritatea cu cei mai lipsiţi semeni ai noştri.
„Să nu uităm niciodată că în chipul omului flămând, al celui gol, al celui bolnav, al celui din închisoare, al celui trist şi suferind vine tainic, spre noi, Hristos Însuşi. Prin urmare, tot binele, spiritual sau material, pe care-l facem semenilor noştri, îl facem lui Hristos Însuşi, Care ne va binecuvânta cu darurile Sale aici, pe pământ, şi la Judecata de Apoi (cf. Matei 25). Întrucât Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne asigură că ‘mai fericit este a da decât a lua’ (Fapte 20, 35), nimeni nu va sărăci pentru că a ajutat pe cei aflaţi în nevoi, ci orice om sărăceşte cu adevărat numai când devine suflet mic şi rece, deoarece împiedică lucrarea iubirii milostive a lui Dumnezeu în lume şi uită porunca Mântuitorului: ‘Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru este milostiv’ (Luca 6, 36)”, se arată în Pastorala la Duminica Ortodoxiei.
Colecta se va desfăşura în perioada 13-25 martie
„Durata colectei este între 13 martie, din Duminica Ortodoxiei, şi până pe 25 martie, de sărbătoarea Bunei Vestiri. Pentru aceasta, la fiecare parohie, pe data de 12 martie, preoţii parohi vor întruni Consiliul Parohial pentru a organiza colecta. Pe 13, după otpustul Sfintei Liturghii se citeşte Pastorala Sfântului Sinod, apoi preoţii vor îndemna credincioşii şi le vor da lămuriri asupra colectei. Seara, pe 25 martie, consiliile parohiale vor încheia câte un proces-verbal în dublu exemplar şi îl vor trimite la protoierii. Protoieriile vor centraliza sumele şi le vor trimite către eparhii, până pe 30 martie. Până pe 8 aprilie centrele eparhiale vor vira sumele în contul Administraţiei Patriarhale: RO59RNCB0075004895030001 BCR Filiala Sector 4 Bucureşti”, a declarat părintele consilier Augustin Rusu. Fiecare eparhie va reţine 40% pentru bisericile aflate în construcţie, renovare, restaurare sau alte lucrări.