12.03.2011 – Lansare de carte la Craiova: „Clerici ortodocşi în închisorile comuniste. Judeţul Dolj. A-B”

Relatari
Lucrarea „Clerici ortodocşi în închisorile comuniste. Judeţul Dolj. A-B”a fost publicată la Editura craioveană „Aius”
 
Vineri, 11 martie, în cadrul Târgului Național de carte „Gaudeamus”, a fost lansată lucrarea „Clerici ortodocşi în închisorile comuniste. Judeţul Dolj. A-B”, scrisă de Ana-Maria Rădulescu şi prefaţată de Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.
 
 
 
 
 


Ana-Maria Rădulescu

 Lansarea cărţii „Clerici ortodocşi în închisorile comuniste. Judeţul Dolj. A-B”, publicată la Editura „Aius”, a avut loc în foaierul Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova. Au participat mai mulţi preoţi şi credincioşi, unii dintre ei chiar rude sau cunoscuţi ai clericilor prezentaţi în carte. La eveniment au luat cuvântul: prof. univ. dr. Sorin Deaconu, cadru didactic la Facultatea de Istorie din Craiova, actorul Emil Boroghină şi Nicolae Marinescu, directorul Editurii „Aius”. În final, actriţa Manuela Golescu a recitat câteva poezii din opera monahiei Zorica Lascu Teodosia şi a prezentat CD-urile de versuri religioase „Te port în mine” şi „Luminile iubirii”.

 „Un prinos de recunoştinţă adus Bisericii Ortodoxe”
 
  În prefaţa alcătuită la lucrarea d-rei Rădulescu, IPS Părinte Irineu a notat: „Aceşti martiri au trăit unirea cu Dumnezeu după cuvântul Sfântului Apostol Pavel care ne spune: «M-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte întru mine. Şi viaţa mea de acum, în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine»( Galateni 2, 20). Ei au slujit la altarul credinţei ortodoxe şi al patreiei străbune şi au primit pentru aceasta puterea de a-L mărturisi pe Domnul Hristos prin harul Duhului Sfânt. Această lucrare reprezintă prinosul de recunoştinţă pe care tănăra cercetătoare îl aduce Bisericii noastre Ortodoxe şi Părintelui Ceresc care ne-a dat asemenea diamante ale răbdării şi ale mărturisirii Fiului Său înomenit. Ea a arătat că aceşti martiri n-au insultat şi n-au batjocorit pe nimeni, ci neîncetat s-au rugat pentru asupritorii lor şi pentru întreaga omenire, pentru ca toţi să cunoască adevărul, pentru ca întunericul să dispară şi lumina să triumfe. Considerăm că, prin jertfa lor, aceşti fericiţi mărturisitori au prelungit iubirea Domnului Hristos peste întreaga omenire, într-o mişcare extatică, atrăgând lumea la o deschidere liberă şi conştientă spre lucrarea terapeutică a harului. Momentele mărturisirii şi morţii lor au fost marcate de naşterea duhovnicească în Hristos Domnul. În acele clipe de suferinţă erau plini de Dumnezeu, reunificând în ei lumea despărţită de patimi şi împăcându-o cu întreg cosmosul care-i înconjura. Asemnea Sfântul Ignatie Teoforul şi aceştia îşi aşteptau cu nerăbdare sfârşitul, rugându-se fierbinte ca: «focul, crucea, mulţimea fiarelor, tăierile, împărţirile, risipirea oaselor, strivirea membrelor, sfărâmările trupului să vină asupra lor, numai să ajungă la Hristos»( Sf. Ignatie Teoforul, Epistola către Romani, IV)”.Cartea d-rei Ana-Maria Rădulescu îşi propune să prezinte viaţa şi activitatea a 43 de clerici (preoţi, diaconi, monahi şi monahii) şi mireni (cantori bisericeşti şi membri ai „Oastei Domnului”), din judeţul Dolj, care au suferit pentru credinţa ortodoxă în timpul regimului comunist. Acestora li se adaugă biografiile a doi arhierei, episcopii Antim Angelescu şi Emilian Antal, a căror activitate este strâns legată de judeţul Dolj. 
  

Diac. Ioniţă Apostolache