15.03.2011 – Filantropia socială – afirmare a demnităţii umane

Comunicate de presa

 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresat participanţilor la Conferinţa de lansare a proiectului FORTE – Formare Trainică pentru Parteneriat Social, Bucureşti, 15.03.2011: 

„Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre cele bune să preamărească pe Tatăl vostru Cel din ceruri’(Matei 5,16) 

Excelenţa Voastră, Domnule Ambasador, 
Preacucerinci Părinţi şi stimaţi invitaţi, 

            Se cunoaşte faptul că, în ultimii ani, la nivel european, există o preocupare majoră legată de incluziunea socială şi, mai ales, de reintegrarea socială a persoanelor provenind din grupuri vulnerabile sau marginalizate, afectate de inechităţi şi de nerespectarea egalităţii de şanse în ceea ce priveşte accesul la piaţa muncii, la resurse, bunuri şi servicii. 
            Cu toate acestea, în contextul crizei economice actuale, se constată creşterea atitudinilor şi abordărilor care au ca efect excluziunea socială a acestor categorii defavorizate, cu urmări asociate multiple la nivelul stabilităţii, coeziunii şi păcii sociale. Efectele sunt vizibile, mai ales, în ceea ce priveşte criza familiei, degradarea şi despiritualizarea vieţii de familie şi a păcii comunitare, pe fondul creşterii insecurităţii generale şi a confruntării cu schimbări multe şi bruşte, într-un interval de timp foarte scurt. 
            Privind din această perspectivă, considerăm că evenimentul de astăzi reprezintă începutul unei noi etape de afirmare a demnității umane și de mărturisire şi manifestare a grijii necontenite a Biserici pentru toţi cei aflați în dificultate, după cuvintele Mântuitorului Care spune: „… flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine.(Matei 25, 35-36). 
Proiectul FORTE – Formare Trainică pentru parteneriat social, pe care FEDERAŢIA FILANTROPIA şi PATRIARHIA ROMÂNĂ îl implementează alături de IFI- INSTITUTO DE FORMACIÓN INTEGRAL şi GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT, are trei caracteristici principale: 
a. Urmăreşte formarea şi pregătirea slujitorilor şi lucrătorilor din instituţiile bisericeşti astfel încât aceştia să poată lucra mai bine în folosul celor aflaţi în nevoi şi suferinţe; 
b. Vizează sprijinirea instituţiilor bisericeşti pentru ca acestea să-şi poată prezenta, mai eficient, implicarea în lucrarea social-filantropică şi să se poată organiza structurat şi pe termen lung, folosind strategii de dezvoltare, cooperarea şi parteneriatul; 
c. Dă mărturie despre grija şi preocuparea permanentă a Bisericii pentru cei aflaţi în suferinţă întrucât ei sunt beneficiarii reali ai proiectului. 
Observând atent cele trei aspecte, constatăm că acest proiect este lucrare socială cu semnificație spirituală și misionară, pentru că vine să dea lucrătorilor Bisericii posibilitatea de a învăţa cum să fie mai eficienţi în mărturisirea prin fapte a credinţei și ca răspuns la Evanghelia iubirii lui Dumnezeu pentru toți oamenii.. 
De aceea, este necesar să reamintim că învăţătura Bisericii nu separă lucrarea socială de dimensiunea spirituală a vieții, întrucât nu există filantropie socială deplină fără o puternică motivație spirituală. Iar temeiul filantropiei sociale creștine este iubirea lui Hristos pentru oameni. 
În concluzie, Proiectul FORTE este o şansă dar şi o mare responsabilitate întrucât lucrăm în Biserică şi cu slujitorii Bisericii. De asemenea, este o mare şansă şi pentru partenerii din proiect, pentru ca şi ei să poată da marturie, alături de noi, de grija şi implicarea Bisericii în societate contribuind la alinarea suferinţei, la apărarea și afirmarea demnității umane.
În încheiere, adresăm cuvânt de binecuvântarea tuturor celor care formează echipa de implementare şi-i îndemnăm să cunoască temeinic și să îndeplinească toate procedurile şi prevederile proiectului, astfel încât să se poată afirma atât demnitatea celor ajutați cât și demnitatea celor care ajută pe cei aflați în dificultate. 
Hristos-Domnul să vă dăruiască tuturor pace, bucurie și mult ajutor în lucrarea dumneavoastră! 

† D A N I E L 
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE