21.03.2011 – Tradiţie şi istorie în localitatea gorjeană Artanu: Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul”

Relatari

 

Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din localitatea Artanu se numără pe lista monumentelor istorice din judeţul Gorj

 
Biserica din lemn monument-istoric „Sfântul Ioan Botezătorul” din satul Artanu se numără printre cele mai valoroase locaşuri de cult din patrimoniul judeţului Gorj. A fost construită în jurul anului 1760, prin strădania membrilor cunoscutei familii Urdăreanu.
             Din pisania bisericii, care s-a păstrat în formă originală până astăzi, reiese foarte clar că a fost construită şi zugrăvită de coconul Ioniţă Urdăreanu, ai cărui descendenţi încă mai populează vechea vatră a satului Artanu. Timpul a fost acela care a făcut din micuţa biserică de lemn un adevărat monument istoric al judeţului Gorj. Sătenii i-au păstrat întotdeauna cu evlavie şi sfinţenie istoria transmiţându-o pe cale orală, din generaţie în generaţie, până astăzi.
            Toate lucrările de restaurare au fost realizate în decursul timpului cu ajutorul meşterilor din sat, printre aceştia numărându-se: Petre Marcu, Vasile Nicolovici, Constantin Alexe etc. De asemenea, pictura bisericii a fost îngrijită de zugravul Gheorghe Băleanu. În iulie 1943 s-a înfiinţat oficial Parohia Artanu, separat de vechea Parohie Raci, şi a fost numit ca paroh preotul Constantin Gh. Răceanu, instalat aici pe data de 15 septembrie 1943. În timpul pastoraţiei sale au fost reluate lucrările de restaurare a picturii, întrerupte datorită războiului. În toamna anului 1946 biserica a fost resfinţită de protoiereul Constantin Popescu – Paţica. Tot în acest an, a fost transferat aici ca preot slujitor, părintele Gheorghe A. Răceanu.
            Mai târziu, prin strădania credincioşilor, frumoasa bisericuţă de lemn a fost trecută pe lista monumentelor istorice şi de patrimoniu din judeţul Gorj.
 Locul purtător de tradiție
            Viaţa credincioşilor din Artanu este confluentă cu existenţa sfântului locaş. Astfel, ori de câte ori a fost nevoie, fiecare şi-a adus din plin contribuţia pentru restaurarea şi păstrarea valorilor patrimoniale. „Coconul Ioniţă Urdăreanu a fost străbunicul tatălui meu. Unul din strămoşii noştrii a luptat şi alături de pandurii lui Tudor Vladimireascu. Pentru ei, ţara era sfântă, iubeau cu dăruire acest pământ. Aici ne-am născut şi aici am trăit toată viaţa. Pentru noi bisericuţa este locul cel mai sfânt în jurul căruia se regăsesc amintitile, speranţele şi năzuinţele noastre pentru mântuire”, mărturiseşte Constanţa Floroiu, descendentă a familiei ctitorilor Urdăreanu.
             „De când eram mică, nu a lipsit duminică sau sărbătoare, să nu vin aici, împreună cu bunica sau cu mama mea, pentru a face rugăciune şi pomenire înaintaşilor noştri. Este locul în care îl simţim pe Dumnezeu aproape. Bunicul nostru este înmormântat chiar în curtea sfântului locaş şi, alături de el, alţi strămoşi ai noştri. Iată de ce această mică bisericuţă, simplă şi smerită, dar extrem de frumoasă şi caldă, reprezintă peste secole tradiţia gorjenilor din Artanu şi o poartă mai departe spre Împărăţia lui Dumnezeu”, afirmă Ramona Floroiu, enoriaşă a parohiei.
  Sursa: Ziarul Lumina