22.03.2011 – Duminica Sfântului Grigorie Palama în Arhiepiscopia Craiovei: Liturghie arhierească la Craiova

Relatari

 

În cuvântul de învăţătură, IPS Irineu a vorbit despre vindecare şi rugăciune

 
În duminica a doua a Postului Mare, a Sfântului Grigorie Palama, Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala mitropolitană „Sântul Mare Mucenic Dimitrie”, din Craiova.
Sute de credincioşi au participat duminică, 20 martie, la slujba Sfintei Liturghii, oficiată de IPS Părinte Irineu la Catedrala mitropolitană „Sfântul Dimitrie” din Craiova, alături de un numeros sobor de preoţi şi diaconi.

Catedrala mitropolitană „Sfântul Dimitrie” din Craiova


 
Rugăciunea – „cea mai frumoasă definiţie a dragostei”
În cuvântul de învăţătură, rostit la sfârşitul slujbei, Mitropolitul Olteniei a vorbit despre vindecare şi rugăciune, teme dezvoltate în pericopa duminicală: „Mântuitorul Iisus Hristos îi atrage la Sine, atât pe cei care vin să asculte cuvântul Său, cât şi pe cei bolnavi. Durerea, întristarea, pătimirea, pe toate le poartă în propria Sa Persoană. La El vin toţi, nu numai să se vindece, ci şi să găsească alinare sufletelor apăsate de patimi. Toate aceste greutăţi şi suferinţe sunt trecute de Mântuitorul Hristos prin focul dragostei Sale dumnezeieşti pentru ca oamenii să devină mai curaţi şi mai sănătoşi la suflet”. În continuare, IPS Părinte a arătat că rugăciunea constituie punctul de plecare în vindecarea noastră sufletească şi trupească: „Vindecarea este lucrul cel mai simplu pe care îl poate face Dumnezeu pentru cel care se roagă. Lucrul cel mai greu de împlinit, am putea zice, este mântuirea păcătosului care nu vrea să se pocăiască. El respinge orice ajutor şi refuză să Îl cheme pe Dumnezeu atunci când este bolnav sau în strâmtorare. Pentru viaţa acestuia rugăciunea este inexistentă”. La finalul cuvântului de învăţătură, IPS Părinte Irineu a mai spus: „Rugăciunea este cea mai frumoasă definiţie a dragostei. Prin rugăciune arătăm permanent iubirea noastră către Părintele Ceresc. Nu este vorba de o rugăciune îmbrăcată în şiruri lungi de cuvinte care par să nu se mai termine, ci de rugăciunea simplă, ca a unui copil către părintele său. Sfinţii Părinţi au elogiat în nenumărate pagini puterea rugăciunii curate şi foloasele pe care le aduce ea de la Dumnezeu. În acest sens, Sfântul Vasile cel Mare spune: «Dumnezeu cunoaşte inimile celor ce se roagă […] ştie ceea ce ne trebuie nouă şi toate cele trupeşti ni le dă din belşug spre desfătarea noastră, înainte de cererea noastră; fiind bun, el face să răsară soarele peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi (Matei 5, 46)»”.

Diac. Ioniţă Apostolache