22.03.2011 – „Pe urmele Mântuitorului Hristos” – o nouă apariţie editorială

Evenimente

      

„Pe urmele Mântuitorului Hristos”

La Editura Universitaria din Craiova a apărut de curând volumul „Pe urmele Mântuitorului Hristos. Aspecte ale vieţii cotidiene în Israelul secolelor I î. Hr. – I d. Hr.” Lucrarea, publicată sub coordonarea conf. univ. dr. Mihai Valentin Vladimirescu, prodecanul Facultăţii de Teologie din Craiova, reuneşte referatele prezentate în cadrul seminarului biblic, desfăşurat la Ierusalim în perioada 13-17 octombrie 2010, „Viaţa de zi cu zi în timpul Mântuitorului Hristos”. Proiectul de cercetare a fost cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  (POSDRU) 2007-2013.    
       Lucrările cuprinse în volum fac referire la descoperirile arheologice de pe teritoriul Ţării Sfinte, evidenţiindu-se în special particularităţile arhitecturale ale construcţiilor irodiene, configuraţia politică, socială şi lingvistică a Israelului biblic, dar şi la religia mozaică şi contactul acesteia cu filosofia elenistică. Referatele fost susţinute la locuri reprezentative pentru temele abordate, precum Cetatea Ierusalimului, Ierihon, Qumran, Masada, Capernaum, Muntele Fericirilor etc. Printre semnatarii articolelor, alături de conf. univ. dr. Mihai Vladimirescu, îi amintim pe: lector univ. dr. Nioleta Călina, studenţii Radu Cosmin Săvulescu şi Bogdan Alin Stoica, protos. Serafim Paşca, drd. Vasile Andrei Condrea, asist. univ. dr. Mihai Ciurea.
 (Gheorghe Cioiu)