24.03.2011 – Continuă seria întâlnirilor duhovniceşti la Seminarul Teologic din Craiova: Meditaţie asupra Rugăciunii Sfântului Efrem Sirul

Relatari

IPS Irineu le-a vorbit elevilor seminarişti despre Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul

Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a conferențiat la Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova despre „Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul”. Evenimentul a avut loc miercuri, 23 martie, în sala de festivităţi a şcolii.
Seara duhovnicească a început cu Pavecerniţa Mare, săvârşită în Paraclisul Seminarului Teologic. Slujba a fost săvârşită, în prezenţa IPS Irineu, de părinţii profesori şi de elevii seminarişti.
 
„Trebuie să postim nu numai cu trupul, ci şi cu sufletul”
            În prelegerea susţinută, IPS Părinte Mitropolit a subliniat necesitatea şi folosul duhovnicesc pe care îl aduce Rugăciunea Sfântului Efrem, în viaţa credincioşilor, mai ales în perioada Postului Mare: „Întâlnirea din această seară reprezintă un nou prilej de a-L ruga pe Bunul Dumnezeu să îndepărteze de la noi toate duhurile rele pe care le nominalizează Sfântul Efrem Sirul în rugăciunea sa: duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert. Aceste cuvinte pline de Duh îl întăresc şi îl îndrumă pe om spre calea pocăinţei şi a smereniei. În această stare de concentrare, trupul participă la rugăciunea sufletului, întocmai cum sufletul se roagă prin şi în trup. Este o rugăciune care se face cu metanii, semne ale pocăinţei şi smereniei, adorării şi ascultării de Dumnezeu, dar şi ale ridicării din patimi, împreună cu Mântuitorul Hristos, „Doctorul sufletelor şi al trupurilor” noastre. Într-un cuvânt, Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul ne învaţă ce reprezintă de fapt asceza. Ne arată că trebuie să postim nu numai cu trupul, ci şi cu sufletul. Numai aşa postul nostru va aduce roade bogate şi-l vom slăvi neîncetat pe Dumnezeu, Cel Unul în fiinţă şi întreit în Persoane”. La finalul conferinţei, IPS Irineu a răspuns întrebărilor adresate de elevii seminarişti.

Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova


            Despre rânduiala Rugăciunii Sfântului Efrem Sirul în Biserica Ortodoxă, marele liturgist Alexander Schmemann spune: „Rugăciunea Sfântului Efrem Sirule este citită de două ori la sfârşitul fiecărei slujbe din Postul Mare, de luni până vineri … La prima citire o metanie urmează fiecărei cereri. Apoi facem cu toţii douăsprezece închinăciuni, spunând « Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine păcătosul!». Întreaga rugăciune este repetată cu o singură metanie la sfârşit” (Alexander Schmemann, Postul cel Mare, Traducere Andreea Stroe şi Laurenţiu Constantin, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1995, p. 35).

Gheorghe Cioiu