28.03.2011 – Duminica „Sfintei Cruci” în Cetatea Băniei: Liturghie arhierească la Catedrala „Madona Dudu”

Relatari
Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu

 
Duminica a III-a din Postului Mare, a „Sfintei Cruci”, a adunat sute de credincioşi la Catedrala „Madona Dudu” din Craiova. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, în sobor de preoţi şi diaconi.
Sute de credincioşi craioveni au venit la Catedrala „Madona Dudu” din Bănie, în Duminica „Sfintei Cruci”, pentru a participa la Sfânta Liturghie oficiată de IPS Părinte Mitropolit Irineu, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.

 
 


Catedrala „Madona Dudu”


 
 „Stindardul biruinţei peste patimi”
La finalul slujbei, Întâistătătorul Bisericii Oltene a rostit un amplu cuvânt de învăţătură cu privire folosul şi importanţa Sfintei Cruci în iconomia mântuirii noastre: „Crucea noastră trebuie purtată cu demnitate, cu credinţă şi cu nădejdea că Mântuitorul Hristos ne va da biruinţă asupra vrăşmaşilor care se luptă cu noi în chip văzut şi nevăzut. În această luptă cu patimile trebuie să-i avem ca modele pe Sfinţii Mucenici. Ei sunt aceia care s-au nevoit pentru credinţa în Dumnezeu şi pentru dobândirea Împărăţiei celei veşnice. Crucea Mântuitorului Hristos a devenit pentru ei stindardul biruinţei spre care îşi aţinteau necontenit privirea, călcând «peste şerpi şi peste scorpii», aşa cum spune Apostolul Pavel. Aşadar, dacă sădim Sfânta Cruce în inima noastră şi o lăsăm să crească, altoindu-o pe o credinţă puternică, nimic din ce este rău în lumea aceasta pământească nu ne va vătăma”. În continuare, IPS Părinte Irineu a explicat învăţătura pericopei duminicale, arătând că renunţarea la bunurile trecătoare din viaţa aceasta duce la descoperirea vieţii veşnice în Împărăţia lui Dumnezeu: „Sfânta Evanghelie de astăzi ne spune că acela care va dori să-şi câştige sufletul, şi-l va pierde, iar cel care îşi va pierde sufletul pentru Hristos şi pentru învăţătura Sa, acela îl va câştiga pentru viaţa cea veşnică. Cât de paradoxală este această învăţătură! Viaţa este dată de Dumnezeu. El a aşezat-o în mâinile noastre pentru a putea alege singuri calea spre mântuire: «Iată Eu astăzi ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binele şi răul […] binecuvântare şi blestem. Alege viaţa ca să trăieşti tu şi urmaşii tăi» (Deuteronom 30, 15, 19). Nu ni se spune că viaţa pământească trebuie dispreţuită, ci separată de tot lucrul rău care o duce spre moarte şi primenită prin Sfânta Spovedanie şi Cuminecarea cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos. Aşadar, dacă ne vom lăsa robiţi de plăceri şi de patimi, lăsând sufletul să se stingă fără comuniunea cu Hristos, atunci cu siguranţă îl vom pierde. Pe de altă parte, dacă vom sacrifica existenţa noastră pământească pentru dobândirea mântuirii, atunci o vom câştiga pentru Împărăţia Cerurilor. În acest context mesajul Mântuitorului este unul simplu: «Dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer; după aceea, vino şi urmează-Mi»” (Matei 19, 21).

Diac. Ioniţă Apostolache