29.03.2011 – Liturghie şi Maslu de praznicul „Bunei Vestiri”, în oraşul Ţicleni

Relatari

 

Liturghie şi Maslu de praznicul „Bunei Vestiri”, în oraşul Ţicleni

 
De praznicul „Bunei Vestiri”, un sobor format din şapte preoţi, din Protoieria Târgu Cărbuneşti, în frunte cu părintele protoiereu Iulian Mărgineanu, a săvârşit Taina Sfântului Maslu, în curtea Bisericii cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din oraşul gorjean Ţicleni. La final, părintele protoiereu Mărgineanu le-a vorbit credincioşilor despre folosul rugăciunii liturgice şi despre binecuvântarea sufletească şi trupească pe care o aduce Taina Sfântului Maslu: „Prin Taina Sfântului Maslu se împărtăşeşte harul vindecător de la Duhul Sfânt şi iertarea păcatelor. Sărbătoarea Bunei Vestiri ne reaminteşte că astăzi este începutul mântuirii noastre, căci Maica Domnului s-a învrednicit a purta în pântece pe Mântuitorul nostru şi Cuvântul Tatălui Ceresc. Prin răspunsul plin de înțelepciune, ea a făcut posibil ca Dumnezeu să vină în lume, să ia trup omenesc şi să mântuiască pe aceia pe care vrăşmaşul diavol îi ţinuse toată viaţa «în întuneric şi în umbra morţii». Sfânta Biserică ne învaţă că mântuirea se dobândeşte prin: Harul lui Dumnezeu, credinţă şi fapte bune. În acest context, Taina Sfântului Maslu vine şi întăreşte credinţa noastră şi sporeşte harul lui Dumnezeu pentru săvârşirea faptelor bune”. De asemenea, părintele paroh Ioan Cucu a spus: „Harul lui Dumnezeu se pogoară peste noi prin cele şapte Sfinte Taine, deci şi prin Taina Sfântului Maslu. Ca toate tainele, şi Sfântul Maslu a fost instituită de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi aşezată în Biserică prin Sfinţii Săi Apostoli”, a spus preotul Ion Cucu, parohul de la Țicleni. 
           

(Maria Țicleanu)