30.03.2011 – Un nou număr al Revistei „Mitropolia Olteniei”

Relatari

 

Revistei „Mitropolia Olteniei”


Săptămâna trecută a văzut lumina tiparului numărul 9-12/2010 din Revista „Mitropolia Olteniei”. Editată în condiţii grafice de excepţie, la Editura „Mitropolia Olteniei”, publicaţia reuneşte în cele 242 de pagini: studii, articole, predici, traduceri şi recenzii semnate de profesori, preoţi sau doctoranzi din Arhiepiscopia Craiovei şi nu numai. Astfel, la secţiunea „Studii”, Înalt Preasfinţitul Părinte Acad. Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei, Mitropolitul Olteniei şi Decanul Facultăţii de Teologie din Craiova, oferă iubitorilor de teologie o imagine de ansamblu asupra subiectului: „Gândirea histologică a Sfântului Ioan Damaschin şi a Sfântului Teodor Studitul”. Al doilea studiu publicat poartă semnătura profesorului Ernest Christoph Suttner şi tratează istoric problema Marii Schisme a Bisericii din 1054. Un alt subiect interesant este cel dezvoltat de părintele Prof. Univ. Dr. Sorin Cosma în studiul cu tema: „Suicidul şi atitudinea Bisericii faţă de el” – o analiză psihologică asupra fenomenului, dublată de sfaturi pastorale, îndemnuri la credinţă şi nădejde, comuniune cu Dumnezeu şi cu Sfânta Biserică. În final, părintele profesor face următoarea propunere: „Alcătuirea unei slujbe speciale pentru sinucigaşi, cu mângâierea celor rămaşi în urmă, prin care să fie încredinţaţi milostivirii lui Dumnezeu” (p. 72).
Tot la secţiunea „Studii” au mai semnat: Pr. Conf. Univ. Dr. Gheorghe Zamfir, „Actualitatea Simbolului  de credinţă niceo-constantinopolitan şi importanţa lui pentru misiunea Bisericii”, Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Băjău , „Folosul încercărilor abătute asupra creştinilor şi ajutorul lui Dumnezeu la Sfinţii Vasile cel Mare şi Ioan Gură de Aur”, Lect. Univ. Dr. Gelu Călina şi Lect. Univ. Dr. Nicoleta Călina, „Simbolul şi necesitatea sa pentru viaţa religioasă”, Lect. Univ. Dr. Cristian Vasile Petcu, „Aspecte definitorii ale organizării Bisericii ortodoxe române în timpul patriarhului Miron Cristea”, Pr. Lect. Dr. Ion Rizea, „Aspecte din activitatea social filantropică şi misionară a mitropolitului Nifon Criveanu”, Prep. Drd. Mihai Ciurea, „Versiunile siriace ale Sfintei Scripturi şi importanţa lor pentru studiul textului neotestamentar” ș.a.

            (Diac. Ioniţă Apostolache)