31.03.2011- Un deceniu de asistenţă socială în Arhiepiscopie Craiovei: Asociaţia Vasiliada – în sprijinul celor nevoiaşi

Relatari

 

În cadrul Adunării Generale, a fost prezentat şi aprobat raportul de activitate al Asociaţiei Vasiliada pe anul 2010

 
Asociaţia Vasiliada, ONG patronat de Mitropolia Olteniei, a sărbătorit miercuri, 30 martie, 10 ani de la înfiinţare. Cu acest prilej, în cadrul Adunării Generale, a fost prezentat bilanţul activităţilor pe anul 2010.
Evenimentul a avut loc cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, în sala de festivităţi a Centrului Eparhial din Craiova. După strigarea apelului nominal, părintele Adrian Stănulică, director executiv în cadrul Asociaţiei Vasiliada, a transmis mesajul de binecuvântare al IPS Părinte Irineu. A urmat citirea ordinii de zi cu principalele puncte de discuţie: prezentarea şi aprobarea raportului narativ pentru anul 2010, prezentarea şi aprobarea raportului financiar pentru anul 2010, prezentarea şi aprobarea raportului cenzorului, prezentarea şi aprobarea obiectivelor asociaţiei pentru anul 2011 şi prezentarea bugetului previzionat pentru anul 2011.

Membrii Adunării Generale


 
 „Milostenia pe care o facem nu poate fi cântărită în fapte”
În cuvântul de binecuvântare, consemnat în raportul anual pe 2010, cu ocazia împlinirii a 10 ani de asistenţă socială în Arhiepiscopia Craiovei, IPS Părinte Irineu a notat: „În etosul Bisericii Ortodoxe şi în alcătuirea noastră ca făpturi zidite după chipul lui Dumnezeu, bogăţia materială nu poate avea decât o singură întrebuinţare: aceea de a ajuta pe cei săraci. Această convingere este esenţială şi definitorie în toate demersurile sociale pe care le întreprindem an de an, prin proiectele sociale implementate la nivelul întregii Arhiepiscopii. Deci milostenia pe care o facem, nu poate fi cântărită niciodată în fapte. Ea izvorăşte dintr-o dorinţă permanentă de a-L descoperi pe Mântuitorul Hristos în cel sărac, în cel bolnav, în cel orfan sau în cel întemniţat. De aceea, cuvintele Sfântului Vasile cel Mare, părintele asistenţei sociale, ne sunt pilduitoare în acest sens: «Tu eşti sărac! Un altul este mai sărac decât tine. Tu ai pâine pentru zece zile, el nu are decât pentru o zi. Fă parte în chip darnic din prisosul tău celui ce nu are nimic. Nu sacrifica salvarea tuturor interesului tău personal»”( Sfântul Vasile cel Mare, Omilii şi cuvântări, Omilia a VIII-a, Rostită în timp de foamete şi secetă, traducere din limba greacă veche şi note de pr. prof. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2004, p.130).
            Asociaţia Vasiliada este o organizaţie cu caracter creştin şi social, nonguvernamental, democratic, nonprofit şi apolitic, înfiinţată sub patronajul Arhiepiscopiei Craiovei. Principala direcţie a activităţilor desfăşurate vizează ajutorarea persoanelor, grupurilor sociale şi comunităţilor aflate în dificultate. Preşedintele de onoare al Asociaţiei Vasiliada este Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu.

Diac. Ioniţă Apostolache