09.05.2011 – O nouă publicaţie la Editura „Mitropolia Olteniei”: „Teologie și viață isihastă în opera Sfântului Grigorie Palama”

Relatari

Teologie și viață isihastă în opera Sfântului Grigorie Palama

 
De curând, a apărut la Editura Mitropolia Olteniei al doilea volum din seria „Studia Theologica”,  intitulat „Teologie și viață isihastă în opera Sfântului Grigorie Palama”. Lucrarea a fost publicată în urma simpozionului internaţional de teologie organizat în data de 11 noiembrie 2009 la Mănăstirea Tismana.
Lucrarea, tipărită cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a fost îngrijită şi coordonată de părintele conf. univ. dr. Picu Nelu Ocoleanu, titulatul catedrei de teologie Morală din cadrul Facultăţii de Teologie din Craiova și părintele asist. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan, cadru didactic la aceeaşi facultate. Cartea reuneşte lucrările susţinute în cadrul simpozionului internaţional cu titlul „Teologie şi viaţă isihastă în opera Sfântului Grigorie Palama“, organizat la Mănăstirea Tismana, în perioada 11 – 14 noiembrie 2009. Primul volum din această serie a avut ca titlul „Teologie și spiritualitate în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul” și a apărut la aceeași editură, în anul 2009.
 Studii de teologie palamită
Între paginile volumului se găsesc nume importante ale teologiei din țară și din străinătate ce și-au adus aportul la redactarea celor cinci secțiuni: Theologia, Mystica, Homiletica, Philosophia și Historia. Referitor la importanţa acesti lucrări, pr. conf. univ. dr. Picu Ocoleanu a spus: „Prezentul volum, care adună o mare parte din prelegerile susținute în cadrul simpozionului, nu își propune, astfel, să fie un compediu de teologie palamită, ci, mai curând, un punct de focalizare de la care să se meargă mai departe în cercetarea teologică românească a operei Sfântului. Aceasta este, în definitiv, logica după care a fost gândit simpozionul teologic al Facultății de Teologie din Craiova încă de la prima sa ediție și după care sperăm că el va continua pe mai departe, începând chiar cu proxima sa ediție dedicată operei teologice și filosofice a Sf. Dionisie Areopagitul”.
Cititorii volumului „Teologie şi viaţă isihastă în opera Sfântului Grigorie Palama“ vor avea ocazia să facă cunoştinţă cu principalele direcţii şi idei dogmatice, mistice, omiletice, filosofice şi istorice, desprinse din teologia palamită. Lucrarea, de înaltă ținută academică şi publicată în condiții grafice de excepție, va fi completată de următorul volum din aceeaşi serie cu studii conturate în direcţia gândirii unui alt Sfânt Părinte al Bisericii noastre: Dionisie Areopagitul.

Adrian Boldişor