11.05.2011 – Candidaţii pentru scaunul de Arhiepiscop al Alba Iuliei, desemnaţi de Sinodul Mitropoliei Clujului: PS Irineu Bistriţeanul şi PS Andrei Făgărăşanul

Comunicate de presa

PS Irineu Bistriţeanul şi PS Andrei Făgărăşanul

Sinodul Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului s-a întrunit pe 9 mai în şedinţă de lucru la Reşedinţa mitropolitană din Cluj sub preşedinţia Înalt Preasfinţitului Mitropolit Andrei, cu scopul de a numi candidaţii din partea mitropoliei pentru scaunul vacant de Arhiepiscop al Alba Iuliei. În conformitate cu prevederile din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, cei şase ierarhi, membri ai Sinodului mitropolitan, i-au desemnat prin vot secret pe Preasfinţitul Andrei Făgărăşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, şi pe Preasfinţitul Irineu Bistriţeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului, candidaţi la scaunul vacant al Eparhiei Alba Iuliei. Cei doi ierarhi propuşi au fost prezentaţi membrilor Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Alba Iuliei, care s-au întrunit în şedinţă de consultare cu Sinodul mitropolitan, ieri, 10 mai 2011, la Reşedinţa mitropolitană din Cluj-Napoca.
Cei doi ierarhi au fost validaţi de Adunarea Eparhială
În urma şedinţei de consultare, membrii Adunării Eparhiale i-au validat pe cei doi ierarhi pentru a candida din partea Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului pentru funcţia de Arhiepiscop de Alba Iulia. S-a decis menţinerea listei candidaţilor la scaunul de Arhiepiscop în forma votată luni, 9 mai, de ierarhii din Sinodul mitropolitan.
Lista finală cu numele celor doi candidaţi desemnaţi de Sinodul mitropolitan şi validată de Adunarea Eparhială va fi înaintată Sfântului Sinod, care se va întruni în şedinţă de lucru joi, 19 mai 2011, la Reşedinţa patriarhală din Bucureşti, pentru a-l alege, prin vot secret, pe viitorul Arhiepiscop al Alba Iuliei.
În slujba arhieriei din 1990
Preasfinţitul Irineu Bistriţeanul s-a născut pe 2 iulie 1953 în comuna Băseşti din Maramureş, şi între anii 1968 şi 1973 a studiat la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. În 1974-1978 a urmat studiile universitare la Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu şi apoi din Bucureşti, unde şi-a luat licenţa în teologie. În anul 1978 a intrat în obştea Mănăstirii Sinaia, primind numele Irineu, şi aici a îndeplinit asculatrea de ghid-muzeograf al mănăstirii. În toamna anului 1981 a fost admis, pe primul loc, la cursurile de doctorat din cadrul Institutului Teologic de Grad Universitar din Bucureşti, având ca specializare principală teologia morală. Între 1985 şi 1988 a beneficiat de o bursă de studii în America, la Institutul Teologic Prezbiterian din Princeton, statul New Jersey, unde s-a specializat în cadrul Eticii sociale. În America a desfăşurat şi o bogată activitate ecumenică şi misionară, atât în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Misionare din America şi Canada, cât şi în Comunitatea ortodoxă „Sfântul Fotie” din cadrul Universităţii Princeton, în calitate de membru activ al acesteia.
Reîntors în ţară la 9 iunie 1989, a fost numit preot slujitor la Catedrala patriarhală din Bucureşti, iar în toamna aceluiaşi an, a primit rangul de arhimandrit, după care a fost numit în funcţia de superior al Aşezămintelor ortodoxe româneşti de la Ierusalim şi Iordan şi de reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române pe lângă Patriarhia Ierusalimului. Pe 30 octombrie 1990, arhimandritul Irineu Pop a fost numit de Sfântul Sinod Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, cu titlul „Bistriţeanul”. Pe lângă bogata activitate pastoral-misionară pe care a îndeplinit-o cu multă râvnă, Preasfinţitul Irineu a predat şi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj şi este autorul unor importante cărţi de teologie şi traduceri ale unor profesori teologi ortodocşi de prestigiu din spaţiul apusean.
La 22 de ani a îmbrăţişat viaţa monahală
Preasfinţitul Andrei Făgărăşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, s-a născut pe 22 noiembrie 1967, în localitatea Cheţani, judeţul Mureş, iar în anul 1989 a intrat ca vieţuitor la Mănăstirea Topliţa, judeţul Harghita, primind numele de călugărie Andrei. La scurt timp a fost hirotonit ierodiacon şi apoi ieromonah. După ce a fost o perioadă stareţ al Mănăstirii Făgeţel din Harghita, a fost hirotesit protosinghel şi arhimandrit. În anul 2000 a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din Bucureşti. Între 2002 şi 2005, a fost la studii postuniversitare la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Tesalonic, Grecia. La 1 octombrie 2005 a fost numit exarh al mănăstirilor din Episcopia Covasnei şi Harghitei. În cadrul lucrărilor Sfântului Sinod din data de 8-9 iulie 2008, a fost ales în scaunul de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. Întronizarea întru episcop a avut loc la 15 august 2008, de praznicul Adormirii Maicii Domnului, la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus.
Sursa: Ziarul Lumina, 11 mai 2011