18.05.2011 – Mitropolitul Nestor Vornicescu, 11 ani de la naşterea în ceruri: Liturghie arhierească şi Parastas la Catedrala „Sfântul Dumitru”

Relatari

Mitropolitul Nestor Vornicescu al Olteniei (1978 – 2000)

 
Înalt preasfinţitul părinte Nestor Vornicescu a fost pomenit la Catedrala mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova, la împlinirea a 11 ani de la trecerea la cele veşnice. Sfânta Liturghie şi slujba Parastasului au fost săvârşite de Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.
Marţi, 17 mai, s-au împlinit 11 ani de la naşterea în ceruri a vrednicului de pomenire mitropolit acad. dr. Nestor Vornicescu, părinte, învăţător şi îndrumător, vreme de 22 de ani (1978 – 2000), al preoţilor, monahilor, monahiilor şi credincioşilor din Mitropolia Olteniei. Cu acest prilej, IPS Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a săvârşit Sfinta Liturghie și slujba Parastasului, în Catedrala mitropolitană din Craiova.

IPS Irineu a săvârşit slujba Parastasului la mormântul vrednicului mitropolit


 „Datoria noastră este de al pomeni”
            În cuvântul adresat credincioşilor prezenţi, IPS Irineu a evocat personalitatea, spiritul erudit şi activitatea pastoral misionară a vrednicului mitropolit: „Pomenindu-l astăzi pe mitropolitul Nestor îl cinstim pe Dumnezeu, pentru că ori de câte ori îi pomenim pe înaintaşii noştri slăvim Sfânta Treime care a învrednicit oameni aleşi şi binecuvântaţi să conducă Biserica în vremuri grele. Rugăm pe Bunul Dumnezeu ca sufletul lui să fie aşezat în ceata drepţilor împreună cu sfinţii şi să-i rămână permanent vie amintirea în minţile şi sufletele tuturor celor care l-au cunoscut şi apreciat. Aşa precum Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă, să ne aducem aminte de înaintaşii noştri, de evlavia lor, de credinţa lor, pentru a le urma exemplul, râvna şi învăţătura. Datoria noastră, ca fii duhovniceşti şi următori ai vrednicului mitropolit Nestor, este aceea de a-l pomeni, de a ne ruga pentru el şi a-i simţi prezenţa ca rugător împreună cu noi, în acest sfânt lăcaş care-i odihneşte osemintele pământeşti”. 
            Mitropolitul Nestor Vornicescu s-a născut în data de 1 octombrie 1927 în Lozova-Vornicenilor, Basarabia, din părinţii Vera şi Vasile Vornicescu. A primit la botez numele de Nicolae. Şi-a desăvârşit pregătirea intelectuală în şcolile din Lozova, Neamţu, Bucureşti şi Bossey (Elveţia). În data de 23 aprilie 1978 a fost ales în scaunul de Mitropolit al Olteniei. În decursul activităţii sale de păstor al oltenilor, ips Nestor a clădit o monumentală operă pastoral, misionară şi cărturărească. Întreaga sa moştenire şi amintirea chipului său părintesc sunt păstrate astăzi cu grijă şi preţuire de poporul cel bine credincios al Bisericii din Oltenia.

Gheroghe Cioiu