20.05.2011 – Moment important în viaţa Bisericii noastre: Preasfinţitul Irineu Pop a fost ales Arhiepiscop al Alba Iuliei

Relatari

Preasfințitul Irineu Pop a fost ales în scaunul de Arhiepiscop al Alba Iuliei

Preasfinţitul Părinte Irineu Pop este noul Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Preasfinţia Sa a fost ales în scaunul vacant de Arhiepiscop al Alba Iuliei, ieri, 19 mai, în cadrul şedinţei de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Ceremonia de întronizare a noului Arhiepiscop al Alba Iuliei va avea loc duminică, 5 iunie, în Catedrala Reîntregirii din municipiul Alba Iulia.
Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-au reunit ieri în şedinţă de lucru în Sala Sinodală din Reşedinţa patriarhală, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. După deschiderea lucrărilor, a avut loc alegerea ierarhului titular în scaunul vacant de Arhiepiscop al Alba Iuliei, sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte Mitropolit Andrei al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului. Dintre cei doi candidaţi desemnaţi de către Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului în consultare cu Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Alba Iuliei, Sfântul Sinod a ales, prin vot secret, pe Preasfinţitul Părinte Irineu Bistriţeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, în scaunul vacant de Arhiepiscop al Alba Iuliei, cu 29 de voturi din 42 exprimate. Preasfinţitul Părinte Andrei Făgărăşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, a obţinut 13 voturi, după cum informează Biroul de presă al Patriarhiei Române.
Păstrarea cu fidelitate şi stricteţe a moştenirii primite
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a felicitat pe noul Arhiepiscop al Alba Iuliei şi a subliniat necesitatea de a păstra, continua şi intensifica activităţile pastoral-misionare începute acolo de Înalt Preasfinţitul Andrei, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, în vremea păstoririi ca arhiepiscop al Alba Iuliei. „Slujirea de arhiepiscop al Alba Iuliei este o lucrare foarte importantă, care presupune, în primul rând, păstrarea cu fidelitate şi stricteţe a moştenirii primite. Tot ceea ce a lucrat cu multă osteneală, cu timp şi fără timp, Înalt Preasfinţitul Mitropolit Andrei acolo trebuie păstrat ca un odor sfânt, cu toată smerenia. Nu trebuie ca, din dorinţă de originalitate, să diminuăm şi să alterăm ceea ce s-a făcut cu multă jertfă. În orice schimbare, în ceea ce priveşte moştenirea primită, noul arhiepiscop trebuie să se consulte cu înaintaşul său în scaun, iar acum cu atât mai mult cu cât înaintaşul în scaun este şi Întâistătătorul Mitropoliei Clujului, în care se află Arhiepiscopia Alba Iuliei. Acolo s-au înfiinţat mănăstiri noi, s-au făcut cele mai multe centre social-filantropice din ţară, s-a înfiinţat o facultate de teologie şi s-a organizat un seminar. Lucrarea aceasta teologică şi misionară trebuie respectată cu mare stricteţe şi onorată prin competenţă cultivată. Aşadar, trebuie mai întâi să păstrăm cu sfinţenie moştenirea şi apoi, în măsura posibilităţilor, să o completăm în comuniune de fapte bune. Nu noutatea şi inovaţia aduc vrednicie, ci aprofundarea şi lărgirea unui efort anterior, susţinut adesea cu multe dificultăţi”, a spus Preafericirea Sa. Înalt Preasfinţitul Mitropolit al Clujului i-a urat noului arhiepiscop o păstorire rodnică, încredinţându-i, ca testament de suflet, în special lucrarea pentru intensificarea vieţii liturgice, asistenţa socială şi şcolile teologice.
 
Străduinţă pentru credincioşi
Preasfinţitul Irineu Bistriţeanul, noul arhiepiscop ales, a rostit un cuvânt de mulţumire în care şi-a exprimat nădejdea că Dumnezeu îl va sprijini în noua slujire la care a fost chemat. „Prin milostivirea lui Dumnezeu şi sub adumbrirea Duhului Sfânt, am fost ales astăzi chiriarh pe scaunul vlădicesc, plin de prestigiu şi nobleţe al Alba Iuliei. În aceste vremuri de secetă spirituală şi de oboseală în credinţă, mă voi strădui să ofer hrana curată a cuvântului evanghelic şi apa vie a harului divin. Voi căuta să aşez la prezidiul slujirii mele arhipastorale cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care zice: „În râvnă să nu pregetaţi, cu duhul fiţi fierbinţi, Domnului slujiţi, fiţi răbdători în necaz şi stăruitori în rugăciune!”. În aceste momente, îmi apar în faţă chipurile celor care au păstorit mai înainte în această nobilă eparhie. Mă gândesc acum doar la mitropolitul Simion Ştefan, marele cărturar, şi la Sfinţii Ilie Iorest şi Sava Brancovici, atleţi ai lui Hristos şi apărători ai Ortodoxiei străbune. Gândindu-mă la ei, parcă aud îndemnul apostolic de a ne aminti de vrednicii înaintaşi şi de a le urma credinţa. Sunt conştient că astăzi, mai mult ca oricând, este nevoie de preoţi şi arhierei evlavioşi, virtuoşi, rugători, căci ceea ce contează nu este ştiinţa, publicitatea sau strălucirea, ci legătura tainică şi intimă cu Hristos. Ce am zice despre o rază care se desparte de soare, de un fluviu care se desparte de izvor sau de o flacără care se desparte de vatră? Numai unirea tainică cu Hristos ne ajută să exercităm o influenţă benefică asupra lumii. Aceasta e menirea noastră în calitate de organe ale harului, de crainici ai cerului sau de ambasadori ai iubirii lui Hristos pe pământ, cum ne numeşte Sfântul Ambrozie al Milanului. Îi mulţumesc Mântuitorului Hristos, Arhiereul veşnic, şi îl rog să mă ajute să mă fac pildă credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea şi cu dragostea, luând aminte la îndemnat şi la învăţătură”, a spus Preasfinţitul Irineu Bistriţeanul. Preasfinţia Sa a mulţumit membrilor Sfântului Sinod şi Preafericitului Părinte Patriarh Daniel „pentru bunătatea generoasă şi pentru încurajarea discretă”, iar pe Înalt Preasfinţitul Mitropolit Andrei l-a asigurat de „toată dragostea statornică şi de deplina lucrare armonioasă în cadrul Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului.
A studiat la Institutul Teologic din Princeton, New Jersey
Preasfinţitul Părinte Irineu Pop-Bistriţeanul s-a născut la data de 2 iulie 1953, în comuna Băseşti, judeţul Maramureş, primind la botez numele Ionel. Părinţii săi, Dumitru şi Rozalia, ţărani ortodocşi evlavioşi, i-au crescut pe cei doi copii ai lor, Ionel şi Traian, în frică de Dumnezeu, sădindu-le în suflet tainele credinţei. Răspunzând vocaţiei pentru preoţie, s-a înscris la cursurile Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, pe care le-a absolvit în anul 1973, ca şef de promoţie. În anul 1974, începe cursurile universitare la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, pe care, după primul an, le continuă la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti. Aici obţine în 1978 titlul de „Licenţiat în Teologie”, cu calificativul „excepţional”, fiind şef de promoţie.
La 1 august 1978 a fost închinoviat la Mănăstirea Sinaia, judeţul Prahova, unde este tuns în monahism, la 14 octombrie 1978, primind numele Irineu, având astfel ca patron ceresc pe Sfântul Irineu de Lyon, prăznuit în ziua de 23 august. Doi ani mai târziu, la 14 octombrie 1980, a fost hirotonit ieromonah, desfăşurând o bogată activitate pastorală. În acelaşi timp, a activat şi ca ghid-muzeograf al prestigiosului monument cantacuzinesc, foarte mult vizitat de către turişti şi pelerini.
În perioada 1981-1984, a frecventat cursurile de doctorat în teologie în cadrul Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, la Secţia Teologie sistematică, sub îndrumarea părintelui prof. dr. Dumitru Radu, titularul Catedrei de teologie morală. La 10 iunie 1984, Patriarhul de pioasă amintire Iustin Moisescu i-a acordat rangul de protosinghel.
Între anii 1985 şi 1988 a beneficiat de o bursă de studii, oferită de Institutul Teologic Prezbiterian din Princeton (New Jersey – USA). La această vestită şcoală teologică a urmat cursuri de specializare în domeniul Moralei creştine şi Eticii sociale, sub îndrumarea profesorului Dr. Charles West, primind atestatul de „Research Scholar”. Peste ocean, a desfăşurat şi o fructuoasă activitate ecumenică şi misionară, atât în Arhiepiscopia Ortodoxă Română a celor două Americi, cât şi în cadrul Comunităţii ortodoxe „Sfântul Fotie” din Universitatea Princeton. A participat la diverse simpozioane, servicii religioase, întruniri ecumenice, atât prin predici, cât şi prin conferinţe. De asemenea, a publicat diverse articole în presa românească şi americană, religioasă şi laică.
20 de ani de arhierie sub ocrotirea Sf. Irineu de Lyon
Reîntors în ţară, la 30 august 1988, a revenit la Mănăstirea Sinaia, unde şi-a reluat activitatea sacerdotală şi muzeografică, finalizând redactarea tezei de doctorat cu tema Chipul lui Hristos în viaţa morală a creştinului. La 9 iunie 1989, vrednicul de pomenire patriarh Teoctist Arăpaşu l-a numit preot slujitor la Catedrala patriarhală din Bucureşti, iar la 26 octombrie, în acelaşi an, a primit rangul de arhimandrit.
La scurtă vreme, a fost numit Superior al Aşezămintelor ortodoxe române de la Ierusalim şi Iordan, şi reprezentant al Bisericii noastre pe lângă Patriarhia Ierusalimului. În paralel cu misiunea de îndrumător al românilor aflaţi în pelerinaj la Locurile Sfinte, s-a ocupat şi de editarea revistei ortodoxe româneşti „Învierea” (Resurrection) şi a suplimentului ei cultural-istoric „Spirit românesc”. A păstrat bune relaţii cu Patriarhia Ortodoxă şi cu celelalte Biserici şi Culte din Ţara Sfântă.
La 4 octombrie 1990, a susţinut teza de doctorat la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti fiind declarat apoi „Doctor în Teologie” cu calificativul „excepţional”. În şedinţa Sfântului Sinod din 30 octombrie 1990, la propunerea vrednicului de pomenire Arhiepiscop Teofil Herineanu, a fost ales Episcop-vicar al Eparhiei Clujului, cu titlul „Bistriţeanul”. A fost hirotonit şi instalat la sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în biserică, 21 noiembrie 1990. În cele două decenii de arhipăstorire, prin sfinte slujbe, vizite canonice şi participări la diferite evenimente de interes social şi umanitar, a contribuit la sporirea spirituală şi culturală a credincioşilor clujeni şi bistriţeni. Din anul 1994, contribuie în mod deosebit la susţinerea şi dezvoltarea învăţământului teologic universitar clujean şi la formarea viitorilor slujitori ai Bisericii, prin predarea cursurilor de morală creştină şi spiritualitate ortodoxă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. De asemenea, predă cursuri de istoria civilizaţiei creştine la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii creştine „Dimitrie Cantemir”. 
Bogată activitate academică
De-a lungul timpului, a activat în anumite asociaţii şi societăţi: secretar al Asociaţiei Internaţionale a Studenţilor – Princeton, USA; membru de onoare al Asociaţiei de Prietenie România-Israel; preşedinte de onoare al Asociaţiei Filantropice „Christiana”; membru al Fundaţiei Internaţionale de Caritate „Omenia”. Din anul 2000 este şi preşedintele Comisiei locale de Bioetică.
În calitate de episcop-vicar, a reprezentat Arhiepiscopia Clujului şi Patriarhia Română la diferite congrese, simpozioane şi reuniuni, în ţară sau în străinătate (USA, Israel, Grecia, Polonia, Spania, Franţa ş.a.).
Pe lângă activitatea pastoral-misionară şi didactică, a desfăşurat o impresionantă muncă de cercetare ştiinţifică materializată în peste 230 de studii şi articole. De asemenea, este autorul a 18 cărţi şi a 4 traduceri. O preocupare constantă a avut-o pentru Ţara Sfântă, concretizată în 5 lucrări, precum şi în conferinţe sau emisiuni la Radio „Renaşterea”.
În semn de apreciere a activităţii sale, Preşedinţia României i-a conferit, la data de 7 februarie 2004, Ordinul „Meritul Cultural” în gradul de Comandor. Mai înainte, la 23 decembrie 1999, i s-a acordat titlul de „Cetăţean de onoare al municipiului Cluj-Napoca”. În 18 februarie 2009, a fost ales membru de onoare al Marelui Senat al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, iar în data de 21 noiembrie 2010 i s-a conferit titlul de „Profesor Honoris Causa” din partea aceleiaşi universităţi. Prin toate acestea se recunoaşte contribuţia deosebită a Preasfinţiei Sale la promovarea valorilor etnice şi spiritual-morale în societatea românească.
Sursa: Ziarul Lumina, 20 mai 2011