23.05.2011 – „Persoana şi comuniunea persoanelor în teologia Sfântului Vasile cel Mare“: Studiu dedicat analizei dogmei Sfintei Treimi

Relatari

Persoana şi comuniunea persoanelor în teologia Sfântului Vasile cel Mare

 
Înalt Preasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a publicat de curând lucrarea cu titlul „La personne et la communion des personnes dans la théologie de Saint Basile le Grand” („Persoana şi comuniunea persoanelor în teologia Sfântului Vasile cel Mare”). Cartea, editată în limba franceză şi prefaţată de Preafericitul Părinte Daniel, a apărut la Editura „Basilica” a Patriarhiei Române.
În cele 350 de pagini, autorul dezvoltă analitic, în două mari părţi („Le mystère de la Sainte Trinité dans la communion des personnes” şi „LâEglise, communion des hommes dans la Saint Trinité”), dogma Sfintei Treimi, fundamentându-se în special pe învăţătura Sfântului Vasile cel Mare şi a Părinţilor Capadocieni.
În introducerea laboriosului său studiu, Mitropolitul Olteniei justifică poziţionarea persoanei umane în realitatea istorică şi în relaţia cu Dumnezeu: „Respectul faţă de persoana umană – notează autorul – este cel mai important ideal al epocii noastre. Efortul umanismului modern de a înlocui creştinismul din domeniul demnităţii umane a separat conceptul persoanei de teologie şi l-a legat de ideea unei morale autonome, chiar de aceea a unei filosofii existenţiale, pur umaniste ş…ţ Încă de la început, persoana umană este legată de însăşi existenţa lui Dumnezeu. Faptul că omul este „după chipul lui Dumnezeu” ş…ţ dobândeşte „asemănarea” cu Dumnezeu prin creaţie. Acest mod de a fi nu este un comportament moral, adică ceva pe care omul să-l împlinească. Este un mijloc de relaţionare cu Dumnezeu, cu celălalt şi cu lumea, un fapt de împărtăşire, şi de aceea nu poate fi realizat ca ispravă individuală, ci numai ca fapt comunitar” (p. 9). De asemenea, Înalt Preasfinţia Sa arată că Dumnezeu este sursa, izvorul comuniunii dintre persoane. În acest sens, învăţătura Sfântului Vasile cel Mare accentuează ideea că Sfânta Treime este cauza supremă a existenţei libere în persoana umană, pierdută prin căderea Protopărinţilor Adam şi Eva şi recâştigată prin Întruparea Mântuitorului, care „realizează din nou comuniunea omului cu Tatăl şi restabileşte de asemenea demnitatea persoanei umane în starea sa primordială, stare de comuniune şi iubire cu Sfânta Treime” (p. 10).
„Un prestigios eveniment editorial”
În prefaţa lucrării, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel aduce mai multe aprecieri vizavi de conţinut şi de subiectul abordat: „Opera Înalt Preasfinţitului Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, constituie, prin caracterul ei inedit şi prin importanţa conţinutului, un prestigios eveniment editorial. Este un vast studiu sistematic dedicat analizei dogmei Sfintei Treimi, aşa cum poate fi găsită în teologia Sfântului Vasile cel Mare. Cercetarea teologică întreprinsă de IPS Irineu, Mitropolitul Olteniei, care se inspiră cu succes din izvoarele patristice, precum şi dintr-o solidă bibliografie critică modernă, nu tratează numai teologia Sfântului Vasile cel Mare, ci, în vederea exprimării cât mai clare a ideilor dogmatice, reuşeşte să o plaseze într-un cadru mai vast, al secolului al IV-lea ş…ţ Această lucrare constituie o contribuţie preţioasă şi actuală la bogăţia teologică consacrată dogmei Sfintei Treimi şi, în special, la noţiunile de persoană şi comuniune” (p. 5-6).
Lucrarea reprezintă teza de doctorat a IPS Părinte Irineu, susţinută în anul 1990 în cadrul Institutului „Saint Serge” din Paris, sub îndrumarea părintelui prof. univ. dr. Boris Bobrinscoy, pentru care a primit „magna cum laude”.

diac. Ioniță Apostolache

Sursa: Ziarul Lumina, 23 mai 2011