23.05.2011 – Praznicul Sfinţilor Împăraţi în Arhiepiscopia Craiovei: Slujbe arhiereşti la Târgu Jiu şi Costeşti

Relatari

Moaştele Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici au fost aşezate spre închinare în Biserica „Sfinţii Împăraţi” din Târgu Jiu

Mai multe locaşuri de închinare din Arhiepiscopia Craiovei şi-au serbat hramul de praznicul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. Cu acest prilej, Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu a săvârşit Sfânta Liturghie la altarul Bisericii „Sfinţii Împăraţi” din Târgu Jiu.
 Praznicul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena a adunat sute de credincioşi la biserica cu acelaşi hram din municipiu Târgu Jiu. Sărbătoarea a început de vineri seara printr-o procesiune cu icoana sfinţilor şi cu moaştele Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici, Luceafărul Olteniei. A doua zi, IPS Părinte Irineu a slujit Sfânta Liturghie, în sobor de preoţi şi diaconi.
 
„Darul de a da pace Sfintei Biserici”
În cuvântul de învăţătură rostit la finalul slujbei, IPS Părinte Mitropolit a vorbit despre viaţa aleasă şi sfântă a celor doi împăraţi creştini, arătând totodată importanţa istorică a Edictului de la Mediolan, din anul 313: „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena au primit de la Dumnezeu darul de a da pace Sfintei Biserici şi de a oferi tuturor creștinilor  posibilitatea de a-L mărturisi liber pe Mântuitorul Hristos. Viaţa lor este o comoară de mare preţ pentru noi. Ei sunt socotiţi de Biserică laolaltă cu Sfinţii Apostoli pentru că au vorbit despre Dumnezeu, au păstrat credinţa cea dreaptă şi au propovăduit Evanghelia. Înaintea Sfântului Împărat Constantin cel Mare, Biserica nu avea voie să existe pentru că propovăduia o nouă ordine cosmică, vestea o renaştere totală a lumii prin iubire. Prin Edictul de la Mediolan el pune capăt persecuţiilor sângeroase şi se dă posibilitatea Bisericii să se dezvolte liber. Iată de ce îi cinstim pe aceşti bineplăcuţi ai lui Dumnezeu ca pe nişte părinţi şi ajutători ai noştri”.
Tot în cadrul Sfintei Liturghii, tânărul diacon Constantin Pavel a fost hirotonit întru preot pe seama Parohiei Covrigi, din Protopopiatul Târgu Jiu Sud, judeţul Gorj. După slujbă, credincioşii prezenţi s-au putut închina la moaştele Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici, aflate în mijlocul cinstitului locaş.
IPS Părinte Irineu a tâlcuit pericopa evanghelică despre întâmplarea cu femeia samarineancă

Liturghie arhierească la Costești
A doua zi, în Duminica a V-a după Învierea Domnului, a „Femeii Samarinence”, IPS Irineu a slujit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, din Parohia gorjeană Costeşti. În finalul slujbei, Arhiepiscopul Craiovei a explicat pericopa evenghelică, citită la Sfânta Liturghie: „Atunci când Mântuitorul Hristos a cerut apă de la femeia samarineancă, aceasta a rămas nedumerită. Din cuvintele Sfântului Ioan Evanghelistul înţelegem că, prin prezenţa Sa la Puţul lui Iacov, Mântuitorul a înlăturat mai multe neînţelegeri, înrădăcinate în conştinţa oamenilor din acea vreme: că un bărbat nu avea voie să ceară apă de la o femeie, sau că un israelit nu avea voie să ceară apă de la un samarinean. Din această pericopă înţelegem că Dumnezeu a venit să mântuiască tot neamul omenesc, fără excepţie. El îi cere femeii samarinence apă, pentru ca, mai apoi, să o înveţe despre apa vieţii. Aceasta, deşi nu îl cunoscuse pe Dumnezeu, era însetată după apa cea vie pe care o primeşte de la Mântuitorul Hristos, după ce îşi mărturiseşte sincer păcatele”.
La final, preoţii slujitori şi credincioşii prezenţi au participat la tradiţionala agapă frăţească.

diac. Ioniţă Apostolache