03.06.2011 – Sărbătoarea Înălţării Domnului şi pomenirea eroilor, la Craiova: Slujbă arhierească la Catedrala „Sfântul Dumitru”

Relatari

IPS Irineu a vorbit despre semnificaţia duhovnicească a Praznicului Înălţării Domnului

Praznicul Înălţării Domnului a fost cinstit la Catedrala mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, alături de un sobor de preoţi şi diaconi.  
Peste o sută de credincioşi craioveni au trecut pragul Catedralei mitropolitane din Craiova pentru a participa la Sfânta Liturghie săvârşită de IPS Părinte Irineu, cu ocazia marelui praznic al Înălţării Domnului. Cu acest prilej s-a săvârşit şi slujba Parastasului în cinstea eroilor căzuţi pentru apărarea credinţei ortodoxe şi libertăţii naţionale.

La final a fost săvârşită slujba Parastas întru pomenirea eroilor căzuţi pentru apărarea ţării şi a credinţei ortodoxe


     
„O sărbătoare a comuniunii şi cuminecării”
            În cuvântul de învăţătură rostit la finalul slujbei, Mitropolitul Olteniei le-a vorbit credincioşilor prezenţi despre semnificaţia duhovnicească a marelui praznic: „Înălţarea la cer a Mântuitorului Iisus Hristos reprezintă şi ridicarea noastră din robia păcatului şi a morţii. Dobândim astfel posibilitatea de a intra în dragostea Tatălui ceresc, pentru că Mântuitorul Hristos ne-a răscumpărat prin Sfânta Sa Jertfă şi ne-a ridicat la demnitatea cea dintâi, la comuniunea cu Dumnezeu şi cu sfinţii Săi. Totodată, praznicul Înălţării ne reaminteşte şi de ziua Înfricoşatei Judecăţi, atunci când Domnul va veni «pe norii cerului» şi toate faptele noastre vor fi vădite şi cântărite cu dreptate. Pe de altă parte, Înălţarea este o sărbătoare a comuniunii, a cuminecării cu toţi cei care au adormit întru nădejdea Învierii şi a vieţii veşnice”. În continuare, IPS Irineu a amintit despre importanţa pomenirii şi cinstirii eroilor: „Tot astăzi facem pomenire fraţilor noştri care s-au jertfit pentru apărarea ţării, a libertăţii naţionale şi a credinţei creştin-ortodoxe. Suntem convinşi că rugăciunile noastre vor fi bine primite înaintea lui Dumnezeu, ca sufletele lor să fie aşezate laolaltă cu drepţii Săi, în loc luminat, acolo unde nu este nici durere, întristare sau suspinare, ci «viaţă fără de sfârşit», aşa cum spune cântarea. De aceea, nu trebuie să uităm că sărbătoarea Înălţării este şi un prilej de a ne aduce aminte că principala noastră responsabilitate este grija faţă de suflet”.

Gheorghe Cioiu