06.06.2011 – „Duminica unităţii” în Arhiepiscopia Craiovei: Biserica din Logreşti-Moşteni a fost resfinţită

Relatari

IPS Irineu a primit o icoană cu Maica Domnului din partea credincioșilor Parohiei Logrești-Moșteni

În prima duminică de după Înălţarea Domnului, Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvâşit slujba de resfinţire a Bisericii cu hramuluile „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi „Adormirea Domnului”, din Parohia gorjeană Logreşti-Moşteni. La final a fost sfinţită şi troiţa din faţa sfântului locaş.
 Aşezată pe ruta Hurezani – Bustuchin – Târgu Logreşti, în judeţul Gorj, Parohia „Logreşti – Moşteni” a îmbrăcat haina de sărbătoare cu ocazia resfinţirii sfântului locaş cu hramurile „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi „Adormirea Domnului”. Sute de credincioşi au participat la Sfânta Liturghie, oficiată de IPS Părinte Irineu, alături de un sobor de preoţi şi diaconi.


IPS Irineu a resfinţit Biserica „Sfinţii Arhangheli” din Logreşti-Moşteni


Sfânta Biserică – „plinirea legăturii dumnezeieşti”
            În cuvântul de învăţătură, Mitropolitul Olteniei a explicat pericopa evanghelică duminicală, referitoare la „Rugăciunea lui Iisus”: „În Evanghelia de astăzi, Mântuitorul Hristos se roagă Tatălui Ceresc pentru unitatea creştinilor: «Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău, în care Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem şi Noi» (Ioan 17, 13). El ne îndeamnă să păstrăm unitatea Duhului şi să avem aceeaşi credinţă, «Un Domn, o credinţă şi un Botez» (Efeseni 4,5), aşa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel. Nu există altă unitate, decât aceea pe care Mântuitorul a zidit-o în Biserică prin Dumnezeiasca Sa Jertfa. Prin urmare, Biserica este plinătatea legăturii dumnezeieşti în care noi cei credincioşi, ne simţim uniţi unii cu alţii şi mărturisim, într-un singur gând, adevărurile de credinţă, statornicite de Sfinţii Părinţi în sinoadele ecumenice. De aceea, Mântuitorul Hristos a spus că Biserica Sa nu va fi biruită nici de porţile iadului şi că va dăinui până la sfârşitul veacurilor. «Înţelepciunea Şi-a zidit Sieşi casă» (Proverbe 9, 1), ne mai spune Sfânta Scriptură, adică Fiul lui Dumnezeu, Logosul Înomenit, S-a aşezat între noi şi S-a statornicit în Sfânta Biserică, pentru a ne ţine uniţi pe drumul spre mântuire”. De asemenea, IPS Irineu i-a îndemnat pe credincioşi să păstreze cu grijă toate rânduielile bisericeşti şi să nu se depărteze de la dreapta credinţă.


IPS Părinte Mitropolit Irineu, Mitropolitul Olteniei a sfinţit şi troiţa din faţa sfântului locaş


   La finalul slujbei, părintele paroh, Eliodor Fîciu, a primit rangul de iconom-stavrofor pentru activitatea administrativă meritorie, desfăşurată la parohie.
            În aceeaşi zi, după Sfânta Liturghie, IPS Părinte Mitropolit a sfinţit şi troiţa din faţa sfântului locaş. Sărbătoarea a luat sfârşit printr-o agapă frătească, organizată în trapeza parohială.
            Biserica cu hramurile Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi „Adormirea Domnului” a fost ridicată la începutul anilor 1990. Slujba de sfinţire a fost săvârşită în anul 1996, de către înalt preasfinţitul părinte Nestor Vornicescu, pe atunci mitropolit al Olteniei. Ulterior, au fost finalizate lucrările de pictură şi finisajele exterioare, prin strădania preotului Eliodor Fîciu, numit aici în anul 2004.     

Diac. Ioniţă Apostolache