14.06.2011 – Praznicul Sfintei Treimi în Arhiepiscopia Craiovei: Hram la Mănăstirea gorjeană „Strâmba Jiu”

Relatari

Mănăstirea „Sfânta Treime” şi-a serbat hramul

 
Mănăstirea „Sfânta Treime”, din localitatea gorjeană Strâmba Jiu, şi-a serbat luni hramul. Sfânta Liturghie a fost săvârşită în altarul de vară al sfântului aşezământ, de un sobor de preoţi şi diaconi, în frunte cu Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.
           
Praznicul Preasfintei Treimi a adunat şi anul acesta, la Mănăstirea „Strâmba-Jiu”, sute de credincioşi din întreaga Oltenie. Sărbătoarea a început de duminică seara, prin slujba Vecerniei unită cu Privegherea. A doua zi, Sfânta Liturghie a fost oficiată IPS Părinte Irineu, în sobor de preoţi şi diaconi.

Sfânta Liturghie a fost săvârşită de IPS Părinte Irineu


 
„La Cinzecime, Sfântul Duh umple întreaga lume de Treime”      
            La finalul slujbei, IPS Părinte Mitropolit a rostit un cuvânt de învăţătură, explicând credincioşilor prezenţi temeiurile cinstirii Sfintei Treimi: „În Vechiul Testament, Dumnezeu S-a arătat ca Treime de Persoane în multe feluri şi în multe chipuri. Atunci când a spus «Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră» (Facere 1, 26), a arătat comuniunea iubitoare a Persoanelor dumnezeieşti, precum şi hotărârea de a ne aduce la existenţă, încununându-ne cu iubire, pentru ca iubirea treimică să rămână veşnic în creaţie. Este evident că această iubire, revărsată în inimile noastre, trebuie să se întoarcă tot la Dumnezeu. Aceasta este cea mai mare poruncă: «Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul Tău, din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău», pentru aceasta ne rugăm la Sfânta Liturghie «Pre noi înşine şi unii pre alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm». De asemenea, rugăciunile pe care le facem către Dumnezeu Tatăl sau către Dumnezeu Fiul sau către Sfântul Duh se îndreaptă de fapt către întreaga Sfântă Treime, pentru că Persoanele nu se separă, ci se găsesc într-o permanentă unitate, oferindu-ne adevăratul model de vieţuire în această lume”. În continuarea cuvântului său, IPS Irineu a că,  odată cu Pogorârea Duhului Sfânt, lucrarea treimică din creaţie se face în Sfânta Biserică, prin Sfintele Taine: „În Vechiul Testament S-a descoperit Tatăl Atotţiitorul Care a lăsat să Se întrevadă Fiul, ce avea să Se întrupeze «la plinirea vremii, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire». Sfântul Duh era Acela care grăia prin prooroci cuvântul lui Dumnezeu, descoperind venirea şi întruparea Acestuia. Acelaşi Duh Sfânt se arată la Cincirecime şi umple întreaga lume de Treime, rămânând în Biserică până la sfârşitul veacurilor, prin Dumnezeieştile Sale Taine”.
            După slujba de pomenire a ctitorilor, ostenotorilor, slujitorilor şi binefăcătorilor adormiţi în Domnul, IPS Irineu a sfinţit cele două icoane cu praznicul „Sfintei Treimi” şi „Acoperământulului Maicii Domnului”, realizate în mozaic şi aplicate pe peretele Paraclisului Mănăstirii. Sărbătoarea a luat sfârşit printr-o tradiţională agapă frăţească.