14.06.2011 – „Unde este Tatăl este şi Fiul şi Sfântul Duh”

Relatari

În Duminica Pogorârii Sfântului Duh, Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu a slujit la Catedrala „Madona Dudu” din Craiova

În Duminica Pogorârii Sfântului Duh, Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu a slujit la Catedrala „Madona Dudu” din Craiova, alături de un numeros sobor de preoţi şi diaconi. În cuvântul de învăţătură, rostit la finalul slujbei, Mitropolitul Olteniei a evidenţiat, din punct de vedere dogmatic, relaţia dintre Persoanele Sfintei Treimi: „Duhul lui Dumnezeu este a treia Persoană a Preasfintei Treimi. Este deofiinţă cu Tatăl şi cu Fiul. El purcede din Tatăl, adică izvorăşte din Tatăl. Aşa cum Fiul se naşte din Tatăl şi prin această naştere primeşte întreaga fiinţă a Tatălui, şi Duhul Sfânt purcede din Tatăl şi primeşte prin purcedere întreaga fiinţă a Tatălui. Deci Tatăl cel Ceresc împărtăşeşte Fiinţa Sa dumnezeiască, atât Fiului, cât şi Duhului Sfânt. Prin urmare, Dumnezeu Tatăl este singurul Izvor şi Principiu al Preasfintei Treimi. El nu a existat înaintea Fiului şi nici înaintea Sfântului Duh, căci tată nu se poate numi cineva înainte de a avea un fiu. Deci, Tatăl este Tată atunci când naşte pe Fiul Său şi când purcede pe Duhul Sfânt. Oamenii păstrează firea lor, chiar şi după ce au născut pe cineva, pentru că ei nu sunt Izvorul vieţii, ci au nevoie de viaţă, au nevoie să fie născuţi din cineva. În felul acesta ajungem, pe firul istoriei, la strămoşul Adam care a fost adus la existenţă de Dumnezeu din nimic. Tatăl cel Ceresc nu are nevoie să păstreze Fiinţa numai pentru Sine, deoarece El este Izvorul vieţii. De aceea dă Fiinţa întreagă Fiului şi Sfântului Duh deopotrivă. Deci, Fiul şi Duhul Sfânt ies din Tatăl, Unul prin naştere şi Altul prin purcedere, deodată. Nu există un moment care să-i separe pe cei doi, pentru că ar însemna că timpul l-ar face pe Unul mai în vârstă decât pe Celălalt. Prin urmare spunem că Naşterea şi Purcederera sunt acţiunile Tatălui din veşnicie, prin care naşte pe Fiul şi purcede pe Duhul Sfânt. Aşadar, Preasfânta Treime este deofiinţă, adică din aceeaşi fiinţă, veşnică, neîmpărţită şi nedespărţită, căci unde este Tatăl este şi Fiul şi Sfântul Duh, şi unde este Fiul este şi Sfântul Duh şi Tatăl. Persoanele locuiesc Unele în Altele, aşa cum în soare este şi lumina şi căldura deoodată”.
            După Sfânta Liturghie, IPS Irineu a oficiat slujba Vecerniei în cadrul căreia a citit rugăcinile de sfințire a ramurilor de tei și de nuc.

(Diac. Ioniță Apostolache)