24.06.2011 – Sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul în Arhiepiscopia Craiovei: Hram la Mănăstirea gorjeană Icoana

Relatari
Sfânta Liturghie a fost oficiată de IPS Părinte Irineu, alături de un sobor de preoţi şi diaconi
 
Astăzi, de praznicul Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, Mănăstirea gorjeană Icoana şi-a serbat hramul. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi. 
Peste o sută de credincioşi au venit la rugăciune în Mănăstirea „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” – Icoana din judeţul Gorj, care şi-a serbat hramul. Sărbătoarea a început de ieri seară prin slujba Vecerniei unită cu Privegherea şi a continuat astăzi cu Sfântul Acatist şi Dumnezeiasca Liturghie.

 


Mănăstirea Icoana


 „Cel mai mare între profeţii Legii Vechi”
În cuvântul de învăţătură, rostit la finalul slujbei, IPS Părinte Mitropolit Irineu a evocat personalitatea Sfântului Ioan, ultimul şi cel mai mare prooroc al Vechiului Testament, Înaintemergătorul şi Botezătorul Mântuitorului Hristos: „Sfântul Ioan Botezătorul este mijlocitor al nostru pe lângă tronul Dumnezeiescului Judecător, aşa cum îl vedem reprezentat în icoana Deisis. Este acela care care îl roagă pe Mântuitorul Hristos să ne ierte de neputinţe, de slăbiciuni şi de greşeli. Cu toate acestea, trebuie ştiut că Sfântul nu mijloceşte pentru cei care nu vin la Sfânta Biserică, sau pentru aceia care nu şi-a curăţit ochii sufletului şi rătăcesc pe cărări greşite. Dumnezeu l-a dăruit părinţilor săi ca mângâiere şi binecuvântare, întrucât este cel mai mare prooroc al Legii Vechi. Dacă ceilalţi profeţii au văzut venirea lui Mesia numai în ghicitură, Sfântul Ioan L-a văzut, L-a pipăit şi L-a mărturisit pe Hristos cu preţul sângelui său. El este acela care s-a făcut prietenul Mirelui, care mărturiseşte, botează, care vede arătarea Sfintei Treimi la râul Iordanului, atunci când, cu mâna sa, a botezat creştetul Dumnezeirii”.
În cadrul Sfintei Liturghii, tânărul teolog Antonie Tudor a fost hirotonit întru diacon pe seama Parohiei Floreşti, din Protoieria Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj. La finalul a fost săvârşită slujba Parastasului întru pomenirea ctitorilor, ostenitorilor şi binefăcătorilor adormiţi în Domnul.
  

 


Hram la Mănăstirea gorjeană Icoana

 
Jertfa familiei Popescu, închinată Sfântului Ioan Botezătorul
Mănăstirea „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” – Icoana a luat fiinţă prin donaţia şi sprijinul acordat de părintele Ion Popescu, preot paroh la Parohia Icoana din Bucureşti. „Odată cu plecarea mea ca preot la Bucureşti s-a pus problema viitorului gospodoriei părinteşti. După o noapte de frământări, Dumnezeu m-a luminat şi am hotărât că aici să se temeluiască o mănăstire în cinstea Sfântului Ioan Botezătorul, ocrotitorul familiei noastre. În timp, cu ajutorul Asociaţiei Icoana, pe care am înfiinţat-o la Bucureşti, şi cu binecuvântarea vrednicului de pomenire mitropolit Nestor Vornicescu, am reuşită să începem lucrările. Astfel, în numai o săptămână am reuşit să ridicăm o bisericuţă din lemn pe care au comandat-o tocmai din Ardeal. Au urmat biserica de zid, stăreţia şi toate celelalte anexe. Este o mare binecuvântare ca aici, pe pământul strămoşilor mei, să se ridice un sfânt aşezământ monahal, închinat Botezătorului şi Înaintemergătorului Domnului Hristos”, a conchis părintele Popescu, ctitorul cinstitului aşezământ.

La final a fost săvârșită slujba Parastasului pentru ctitorii, ostenitorii și binefăcătorii adormiți în Domnul