28.06.2011 – Sărbătoarea Sfinţilor Apostoli în Mitropolia Olteniei: Biserici închinate Sfinţilor Petru şi Pavel

Relatari

Biserica „Sfinţii Apostoli” sau „a Popii Hristea” din Craiova

Este deja o tradiţie ca, la data de 29 iunie, credincioşii craioveni să-şi îndrepte paşii către Biserica „Sfinţii Apostoli”, de pe strada cu acelaşi nume. Ca în fiecare an, slujba Sfintei Liturghii va fi oficiată de Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, alături de un sobor de preoţi şi diaconi.
 Aşezată pe strada cu acelaşi nume, Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Cetatea Băniei îşi deschide larg porţile, în fiecare an, pe data de 29 iunie, pentru a-i primi pe credincioşii veniţi din toate colţurile oraşului. Bucuria va fi sporită de prezenţa IPS Părinte Irineu, care va săvârşi Sfânta Liturghie şi va pune în sufletele celor prezenţi cuvânt de învăţătură.

Biserica „Sfinţii Apostoli” din Râmnicu Vâlcea


 Biserica „Popii Hristea”
            Biserica „Sfinţii Apostoli” se numără printre cele mai vechi locaşuri de închinare ale oraşului Craiova. Istoria atestă ridicarea ei în preajma anilor 1781 – 1784, prin strădania preotului Hristea, primul slujitor, şi a boierului Matei Brânzan. După finalizarea lucrărilor a fost închinată Episcopiei de Râmnic și transformată în metoh. Documentele spun că, după închinare, Popa Hristea a îmbrăcat schima monahală sub numele de Hariton, lăsându-şi întreaga avere bisericii.
            În decursul timpului a trecut prin mai multe reparaţii. Astfel, în urma cutremurului din anul 1838, turla principală din zid a fost înlocuită cu una din scândură. De asemenea, vechea clopotniţă din zid a fost înlocuită cu una de lemn. Mai trebuie ştiut că, în „chiliile bisericii Sfinţii Apostoli s-a adepostit multă vreme o şcoală primară tutelată de negustorul Crăciun Ioanovici” (cf. Prof. Nicolar Gh, Dinculescu, Bisericile Craiovei. Un capitol din trecutul oraşului, Ed. Reviestei „Oltenia, Craiova, f.a., p. 54), aflată în evidenţa şi sub coordonarea Eforiei Naționale a Şcoalelor.

Biserica „Sfinţii Apostoli” din Caracal


            Foarte mult timp, sfântul locaş a fost cunoscut sub numele de Biserica „Popii Hristea”, a cărui memorie a fost păstrată de credincioși pentru dăruirea cu care a slujit acest sfânt locaș. Numele său a fost luat şi de mahalaua pe care se afla biserica, pe atunci situată în Târgul de Afară.
            Tot astăzi îşi serbează hramul şi Bisericile închinate Sfinţilor Apostoli din Râmnicu Vâlcea şi Caracal. Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Râmnicu Vâlcea a fost construită în perioada 1990-2002, cu binecuvântarea IPS Părinte Gherasim. Slujba de sfinţire a avut loc la data de 29 iunie 2002. În oraşul Caracal, sfântul locaş închinat celor doi Apostoli a fost zidit între anii 1923-1934, după proiectul cunoscutului arhitect Iulius Mariani.  

 diac. Ioniţă Apostolache