30.06.2011 – Căpeteniile Apostolilor, prăznuiţi în Cetatea Băniei: Biserica „Sfinţilor Petru şi Pavel”, în haină de sărbătoare

Relatari

Biserica „Sfinţii Apostoli” din Craiova

Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Craiova şi-a serbat miercuri, 29 iunie, hramul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoţi şi diaconi, în frunte cu Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. 
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel au fost cinstiţi de câteva sute de credincioşi la vechea Biserică a „Popii Hristea” din Craiova, care şi-a serbat hramul. Praznicul a început din seara zilei de marţi, 28 iunie, prin slujba Vecerniei unită cu Litia.
 Ieri la primele ore ale dimineţii, părinţii slujitori au săvârşit slujba Utreniei, urmată de Sfânta Liturghie Arhierească şi slujba Parastasului, în cinstea ctitorilor, slujitorilor şi binefăcătorilor adormiţi în Domnul.

 
 
 


IPS Părinte a săvârşit, împreună cu părinţii slujitori, slujba Parastasului pentru ctitorii adormiţi în Domnul

 

 
Vestitorii au Cuvântului dumnezeiesc „până la marginile lumii”
În cuvântul de învăţătură, rostit la finalul Sfintei Liturghii, IPS Părinte Mitropolit a vorbit despre exemplul Sfântului Petru, căpetenia Apostolilor: „Sfântul Apostol Petru aşează cu grijă în sufletul său învăţăturile Mântuitorului Hristos. El s-a ostenit toată viaţa pentru propovăduirea Cuvântului. A fost închis în temniţă şi prin rugăciune lanţurile cu care era legat au fost slobozite de înger. A mers mai apoi la fraţii şi surorile care stăteau închişi de frica iudeilor şi i-a întărit în credinţă. A primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni, astfel încât, pe unde trecea, până şi umbra lui tămăduia mulţime de bolnavi. Chiar şi ştergarele sale făceau minuni nenumărate. Înţelegem de aici că Dumnezeu lucrează neîncetat prin sfinţii Săi, aducând celor ce cred în El tămăduire, ajutor şi întărire în ispite”. În continuare, Mitropolitul Olteniei a evidenţiat dăruirea prin care Sfântul Apostol Pavel a răspândit Cuvântul lui Dumnezeu „până la marginile lumii”: „Acest înflăcărat Apostol al Domnului, care a străbătut lumea pentru credinţa cea adevărată, stă ca un stâlp la temelia Bisericii noastre. El a propovăduit neîncetat Cuvântul lui Dumnezeu, făcându-l să pătrundă, precum sabia cu două tăişuri, până la despărţitura dintre suflet şi trup. Predica lui i-a adus pe mulţi la adevărata credinţă. Păgânii l-au confundat cu Hermes, meşterul cuvintelor frumoase, dorind să-l venereze ca pe un zeu. Sfântul a refuzat categoric închinarea lor şi le-a vestit învăţătura cea dreaptă, suferind defăimare. Astfel, din cetate în cetate, prigonit, batjocorit, bătut, de multe ori în temniţă, Sfântul Apostol Pavel vorbeşte permanent, împins de un dor dumnezeiesc, despre Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Înnomenit. Nimeni şi nimic nu l-a putut despărţi de dragostea Creatorului său. În această stare de sfinţenie, marele Apostol afirmă cu tărie: «M-am răstignit împreună cu Hristos şi eu nu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte întru mine. Şi viaţa mea de acum, în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine» (Galateni 2, 20)”.

 
 
 
 


Credincioşii prezenţi au primit binecuvântarea ierarhului

 
La final, credincioşii prezenţi au fost binecuvântaţi de IPS Părinte Irineu.

Diac. Ioniţă Apostolache