04.07.2011 – Parohia gorjeană Cloşani, în haină de sărbătoare: Resfinţire şi Liturghie Arhierească după aproape 100 de ani

Relatari

IPS Părinte Irineu a resfințit biserica din Cloșani

 În Duminica a treia de după Rusalii, Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a slujit la altarul Bisericii „Sfântul Dimitrie” din Parohia Cloşani, judeţul Gorj. Cu acest prilej, sfântul locaş a fost resfinţit de IPS Părinte, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi. 
Peste două sute de credincioşi gorjeni din Parohia Cloşani şi din parohiile învecinate au participat la slujba de resfinţire a Bisericii cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”. Bucuria a fost sporită prin participarea la Sfânta Liturghie Arhierească, oficiată de IPS Părinte Irineu, în sobor de preoţi şi diaconi.


Au fost acordate mai multe gramate de mulţumire


 
„Nimeni nu poate sluji la doi domni!”
În cuvântul de învăţătură, rostit la finalul slujbei, Mitropolitul Olteniei a lămurit principalele învăţături desprinse din pericopa evanghelică duminicală, referitoare la „depărtarea de grijile lumeşti”: „Este adevărat că în lumea aceasta trebuie să muncim pentru a ne hrăni. Cu toate acestea, inima noastră trebuie să se îndreptate spre ceruri, spre bunurile Împărăţiei celei veşnice, spre Dumnezeu. Mântuitorul Hristos ne învaţă că nu trebuie să ne îngrijim numai de cele ale trupului, căci acestea sunt stricăcioase şi vor putrezi odată cu moartea, atunci când, aşa cum zice psalmistul, «în ţărâna lor de vor întoarce» (Psalmul 103, 30). Cine oare a putut lua ceva din cele agonisite aici pe pământ atunci când a închis ochii? Poate cineva să slujească şi lui Dumnezeu şi lui Mamona? De ce să ne lipim atunci inima de bogăţiile acestea trecătoare? Oare nu avem un Tată în ceruri care ne poartă permanent de grijă? Iată de ce Domnul ne îndeamnă să luăm aminte la păsările cerului, care «nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe, şi Tatăl Cel ceresc le hrăneşte» (Matei 6, 26)”. În încheiere, IPS Irineu i-a îndemnat pe credincioşi să urmeze exemplul Sfântului Ioan Valahul, originar din această zonă, care a aşezat credinţa în Dumnezeu mai presus de propria viaţă, câştigându-le pe cele cereşti în locul celor pământeşti.
 „Lucrarea noastră nu se sfârşeşte aici”
La final, părintele paroh Florin Coman Bivolaru a primit rangul de iconom pentru osteneala depusă în lucrarea de restaurare şi reconsolidare a sfântului locaş. Tot în acest sens, au fost acordate mai multe gramate de mulţumire: deputatului Dan Ilie Morega, primarului comunei Padeş, Viorel Nicolescu şi d-lui Ion Păun, membru în Consiliul Parohial.
Bucuria lucrului împlinit a fost împărtăşită şi prin cuvintele de mulţumire adresate de cei care au contribuit la înfrumuseţarea bisericii:„Astăzi lucrarea noastră a fost încununată prin această frumoasă slujbă. Am ostenit cu toţii la împodobirea sfântului locaş şi, după aproape o sută de ani, avem bucuria şi împlinirea participării la prima liturghie arhierească pe aceste meleaguri. Sunt profund emoţionat pentru că, de la mic la mare, noi, credincioşii acestei parohii, am trudit, zi şi noapte, pentru ca Biserica lui Hristos să fie gata de acest mare praznic” – Dan Ilie Morega, deputat
„Vreau să mulţumesc tuturor pentru împlinirea de care Dumnezeu ne-a învrednicit astăzi. Lucrarea noastră nu se sfârşeşte aici pentru că mai sunt încă multe de făcut. De aceea, trebuie să Îl rugăm pe Dumnezeu să ne dăruiască sănătate şi spor în lucrarea noastră” – Viorel Nicolescu, primarul comunei Padeş.
„Îi mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a dat sănătate să pot ajută la înfrumuseţarea bisericii. De asemenea, îi mulţumesc şi IPS Părinte Irineu pentru povaţa părintească pe care ne-a dat-o atunci când am avut nevoie. Lucrările parohiei noastre au constituit întotdeauna o prioritate pentru toţi credincioşii de aici, din Cloşani” – Ion Păun, membru în Consiliul Parohial.
Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din localitatea gorjeană Cloşani, comuna Padeş, are o vechime de aproape 100 de ani. A fost sfinţită în timpul episcopului de Râmnic Vartolomeu Stănescu. Lucrările de restaurare, finalizate anul acesta, s-au făcut prin contribuţia credincioşilor,  în frunte cu preotul paroh Bovolaru şi cu sprijinul autorităţilor locale.


Resfinţire şi Liturghie Arhierească după aproape 100 de ani


Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu

Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Cloşani

diac. Ioniță Apostolache