05.07.2011 – Patriarhul României a adresat un mesaj de felicitare Patriarhului Bulgariei

Mesaj


Patriarhul Bulgariei

 

Cu prilejul împlinirii a patruzeci de ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Maxim, ca Patriarh al Bulgariei, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, i-a adresat un mesaj de felicitare pe care îl redăm în cele ce urmează:

Preafericitului Părinte Maxim,
Patriarhul Bulgariei

Preafericirea Voastră,

În aceste momente deosebite, Ne facem părtaşi bucuriei Bisericii Ortodoxe Bulgare cu prilejul împlinirii a patruzeci de ani de la întronizarea Preafericirii Voastre ca patriarh, când V-aţi asumat o sfântă misiune spirituală, aceea de a păstori poporul binecredincios bulgar pe calea mântuirii. Acest moment este în special un eveniment duhovnicesc, liturgic şi canonic, pentru că o astfel de aniversare reprezintă, de fiecare dată, o sărbătoare a vieții Bisericii.
Sfântul Apostol Pavel arată importanţa slujirii pastorale, spunând următoarele: „Aşa să ne socotească pe noi fiecare om: ca slujitori ai lui Hristos şi iconomi ai tainelor lui Dumnezeu” (I Corinteni 4,1). Astfel, Biserica Ortodoxă soră a Bulgariei are în persoana Preafericirii Voastre un slujitor devotat lui Hristos, un iconom credincios al tainelor dumnezeieşti şi un părinte duhovnicesc al poporului bulgar, îndeosebi pentru că vocaţia arhipăstorului în Biserică este responsabilitate şi dăruire de sine pentru mântuirea oamenilor. 
Ca patriarh al Bulgariei, aţi promovat dialogul, cooperarea şi respectul reciproc în raport cu celelalte Biserici, arătând, în vremuri de cumpănă pentru poporul bulgar, o grijă deosebită pentru păstrarea unităţii Bisericii, a dreptei credinţe şi a valorilor tradiţionale ale Ortodoxiei.
Ne rugăm Domnului Hristos, „Mai marele Păstorilor” (I Petru 5, 4), să Vă dăruiască sănătate, pace şi bucurie.

Întru mulţi şi binecuvântaţi ani!

Cu aleasă preţuire şi frăţească îmbrăţişare întru Hristos Domnul,

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Sursa: Basilica.ro