11.07.2011 – Părintele Relu Bonea, prohodit la Biserica „Dorobănţia”din Craiova: Preoţia – „o demnitate mai mare decât a îngerilor”

Relatari

Preotul Relu Leontin Bonea a fost prohodit duminică, 10 iulie, la Biserica „Sfântul Nicolae” – Dorobănţia din Craiova. Slujba a fost săvârşită de un numeros sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.

 


 
După o mai lungă suferinţă Dumnezeu a binevoit să îl cheme la ceruri pe vrednicul slujitor şi părinte Relu Bonea de la Parohia Rojiște, Protoieria Craiova Sud. Slujba înmormântării a fost oficiată duminică, 10 iulie, la Biserica „Dorobănţia” din Craiova, în prezenţa câtorva zeci de credincioşi, rude, cunoscuţi, prieteni şi fraţi întru slujire ai părintelui.

 


 
„Semănăm întru stricăciune şi înviem întru slavă”
În cuvântul de învăţătură rostit la finalul slujbei de înmormântare, IPS Părinte Irineu i-a îndemnat pe cei prezenţi să privească cu nădejde către Învierea Mântuitorului Hristos, prin care întregul neam omenesc a fost ridicat „de la moarte la viaţă şi de pe pământ la cer”. Totodată IPS Părinte a explicat sensurile duhovniceşti desprinse din „Slujba de înmormântare a preotului”: „Este o rugăciune adusă înaintea lui Dumnezeu pentru sufletul fratelui nostru şi în acelaşi timp o lecţie ce trebuie însuşită pentru ca viaţa noastră să fie ocrotită de puterea harului lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel leagă sensul existenţei pământeşti şi al morţii trupeşti de Învierea Mântuitorului Hristos: «Pentru că de credem că Iisus a murit şi a înviat, tot aşa credem că Dumnezeu, pe cei adormiţi întru Iisus, îi va aduce împreună cu El» (I Tesaloniceni 4, 14). Tot el ne învaţă că moartea este o consecinţă a păcatului strămoşesc. Numai în Învierea Domnului existenţa noastră capătă un nou sens, fiind ridicată din stricăciune la nestricăciune. În felul acesta înţelegem cum trupul nostru «se seamănă întru stricăciune şi înviază întru nestricăciune» (I Coriteni 15, 42). Toate acestea sunt cuprinse în învăţătura despre Înviere şi despre viaţa veşnică pe care o primim de la Mântuitorul Însuşi. Prin urmare, atât viaţa cât şi moartea sunt taine cunoscute numai de Dumnezeu. Cu toate acestea, Taina Sa se reflectă în existenţa şi în mântuirea noastră, El fiind dincolo de ceea ce se vede şi se poate pipăi. Existenţa Sa este veşnică şi poate fi descoperită numai de celui credincios, aşa cum spune psalmistul: «Cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie» (Psalmul 50, 7)”. În finalul cuvântului său, Mitropolitul Olteniei a subliniat importanţa rolulului pe care îl are preotul, ca sacerdot al Tainelor Dumnezeieşti, în această viaţă pământească: „Cea mai mare grijă pe care o are un preot în viaţa aceasta este mântuirea sufletului, atât al său, cât şi al credincioşilor pe care îi păstoreşte. Este o demnitate mai mare decât a îngerilor, aşa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Prin mâinile sale de ţărână, neputincioase şi slabe, pline de boli şi suferinţe se revarsă harul Duhului Sfânt. Iată în ce mare cinste l-a pus Dumnezeu pe preot pentru a fi cu adevărat «lumină lumii şi sare pământului» (Matei 5, 13, 14)”. Gândul Arhiepiscopului Craiovei s-a îndreptat îndeosebi către membrii îndoliatei familii pe care i-a binecuvântat şi s-a rugat ca Dumnezeu să le dăruiască întărire.
După slujbă, catafalcul a fost purtat  în jurul bisericii, fiind apoi depus în Cimitirul Dorobănția.
Vrednicul preot Relu Leontin Bonea a absolvit Facultatea de Teologie din Craiova, în promoția 1998. În același an a primit Taina Preoției pe seama Parohiei Rojiște, unde a slujit peste un deceniu. A desfăşurat o bogată activitate pastoral-misionară, reuşind să restaureze în totalitate biserica şi casa parohială. A fost în permanenţă alături de păstoriţii săi pe care i-a învăţat cu pricepere şi dragoste părintească.
 

Veşnică să-i fie pomenirea!