14.07.2011 – Meşteşugul icoanei, promovat în rândul tinerilor gorjeni: Urmaşii lui Brâncuşi, crescuţi de Arhiepiscopia Craiovei

Interviuri si reportaje

 

Liceul Teologic „Sfântul Nicodim” din Târgu Jiu constituie în momentul de faţă cel mai important centru de promovare a meşteşugului icoanei ortodoxe în Arhiepiscopia Craiovei. Sub coordonarea profesorului Gheorghe Plăveţ, elevii gorjeni, urmaşi ai marelui Brâncuşi, învaţă tainele artei sacre. 

           
De peste cinci ani de zile, Liceul Teologic „Sfântul Nicodim” din Târgu Jiu promovează, prin Secţia de patrimoniu cultural, talentul viitorilor iconari sau sculptori ai Bisericii din Oltenia. Prin efort şi dăruire personală şi cu ajutorul profesorilor îndrumători, elevii au reuşit să obţină, an de an, numeroase premii la concursurile şi olimpiadele naţionale şi internaţionale.
 

„De multe ori se lucrează şi noaptea”
            Tinerii talentaţi cu înclinaţie spre desen sau pictură sunt îndrumaţi şi coordonaţi de profesorul Gheorghe Plăveţ. Este cadru didactic aici de la început şi se ocupă în special de tema icoanei bizantine. Elevii îl pot găsi în fiecare zi în şcoală, în cadrul atelierului de pictură, situat la cel de-al doilea nivel al clădirii. Aici roboteşte de dimineaţa şi până târziu în noapte pentru a şlefui darurile aşezate de Dumnezeu în ucenicii săi: „Aptitudinile şi talentul copiilor noştri sunt evidente. Pentru ca ele să poată da roade este nevoie de multă muncă, de ore suplimentare de lucru, care nu de puţine ori depăşesc timpul alocat la clasă. Pentru cei care doresc să progreseze în arta picturii, aceasta este singura soluţie. Uneori, înainte de olimpiade, se lucrează şi noaptea, dar rezultatele sunt pe măsură. Ani de-a rândul am reuşit să luăm toate premiile la concursurile naţionate şi internaţionale de pictură bisericească”.

 

Iconarul trebuie să lucreze „ca pentru Dumnezeu”
            Şi pentru că darurile izvorăsc din suflet, meseria profesorului Plăveţ nu este deloc uşoară. De la o etapă la alta, tinerii artişti parcurg o adevărată luptă de autodepăşire. Pas cu pas, descendenţii lui Brâncuşi urmează un drum deloc uşor, concretizat parţial la finalul şcolii prin realizarea unei icoane bizantine praznicale. Despre acest adevărat itinerar iniţiatic, profesorul Gheorghe Plăveţ spune că „în domeniul artei lucrurile nu stau deloc simplu. Este nevoie de talent şi totodată de multă muncă. Cel care vine aici trebuie să aibă ceva în suflet, trebuie să iubească în primul rând Biserica, pentru a se putea descoperi ca şi creator de artă sacră. De aceea, nu foarte mulţi dintre elevi sunt dornici să urmeze mai departe pe această cale. Tocmai pentru că ea presupune o continuă autodepăşire. Trebuie să cauţi foarte mult în interiorul tău, trebuie să fii conştient că acolo există ceva sădit de Dumnezeu, care poate fi scos afară şi afişat în culorile şi formele de pe pânză. Cel mai temeinic argument pentru munca iconarului cred că sunt cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care spune că lucrul omului trebuie făcut ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru oameni”.
            În pedagogia profesorului, pentru realizarea unei icoane bizantine sunt absolut necesare două lucruri: pregătirea duhovnicească şi tehnica potrivită de lucru. Acest crez se regăseşte etalat în „Rugăciunea Iconarului”, afişată la loc de cinste în atelierul de pictură. Ea este rostită de fiecare dată la începutul programului de lucru.
            Elevii clasei a XII-a au susţinut anul acesta examenul de atestat, care a constat în realizarea unei icoane bizantine de prăznicar. Câţiva dintre ei şi-au prezentat în câteva cuvinte creaţiile:
            „Am ales ca subiect pentru examenul de atestat „Cina cea de Taină”. A fost o lucrare grea pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reuşit să o duc la sfârşit. Fiecare culoare are o semnificaţie aparte. De exemplu, la veşmintele Mântuitorului se foloseşte de regulă albastru şi roşu pentru a scoate în evidenţă cele două firi, dumnezeiască şi omenească”(Bogdan Rouă).
            „În lucrarea mea de diplomă am încercat să pictez praznicul „Intrării Domnului în Ierusalim”. Pentru realizarea acestei icoane am avut nevoie de foarte multe ore de muncă, chiar şi peste programul de la clasă. Este cea mai complexă pictură la care am lucrat până în prezent.” (Ancuţa Lăpădat).

Diac. Ioniţă Apostolache

 

Sursa: Ziarul Lumina, 14 iulie 2011