15.07.2011 – Viaţa parohiilor în Arhiepiscopia Craiovei: Biserica „Independenţei” din Calafat a fost restaurată

Relatari

 

 

 

 
Cu peste un secol de tradiţie, Biserica „Sfântul Nicolae” din Calafat a ocupat dintotdeauna un loc aparte în viaţa cetăţii de pe malul Dunării. Astăzi, prin strădania celor doi preoţi, au fost executate mai multe lucrări de restaurare atât în cadrul sfântului lăcaş, cât şi la casa parohială.
Credincioşii Parohiei „Sfântul Nicolae” din Calafat au bucuria de a se ruga într-una din cele mai frumoase şi încăpătoare biserici din zonă. Anul trecut, odată cu împlinirea a 100 de ani de la temeluire, în mijlocul comunităţii a fost prezent Înalt Preasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, care, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie. Pentru întâmpinarea acestui eveniment, enoriaşii de la „Sfântul Nicolae” s-au pregătit îndelung, fiind alături de cei doi preoţi slujitori în demersurile de restaurare şi reconsoliare a sfântului lăcaş.
Printre proiecte, înfiinţarea unui muzeu parohial
Alături de membrii Consiliului Parohial, preoţii Adrian Micu şi Gheorghe Guţulescu au elaborat de curând un îndrăzneţ proiect administrativ care vizează restaurarea totală a casei parohiale. În sprijinul acestui demers a venit şi Primăria Municipală, prin intermediul căreia au fost achiziţionate materialele de construcţii. „Casa parohială constituie în momentul de faţă o prioritate pentru noi. Anii trecuţi, acoperişul, interiorul şi exteriorul au fost grav afectate. Decizia de începere a lucrărilor a fost luată de comun acord cu membrii Consiliului Parohial care şi-au arătat toată deschiderea faţă de această problemă. Demersul nostru este susţinut şi de oficialităţile oraşului care, în frunte cu domnul primar, ne-au ajutat să achiziţionăm materialele necesare înlocuirii acoperişului. Cu ajutorul lui Dumnezeu, sperăm ca în curând să demarăm întreaga lucrare, ca ea să fie gata în cel mai scurt timp”, spune părintele Adrian Micu, preot paroh la Biserica „Sfântul Nicolae” din Calafat. De asemenea, la iniţiativa părintelui paroh, a fost reamenajată curtea exterioară a sfântului lăcaş. Au fost plantaţi trandafiri, precum şi diferite plante decorative. În interior a fost restaurată pictura şi catapeteasma. Pentru păstrarea şi conservarea bunurilor de patrimoniu pe care le deţine parohia, cei doi preoţi au hotărât să obţină aprobările şi binecuvântarea necesare înfiinţării unui muzeu parohial, care să poarte emblema „Independenţei”.
Lăcaşul a fost vizitat şi de regele Carol I
Biserica „Sfântul Nicolae” sau Biserica „Independenţei”, aşa cum a fost numită după războiul din 1877, a fost construită între anii 1730 şi 1740, sub forma unui bordei, aflându­se atunci sub stăpânire otomană. În anul 1830, a fost ridicată din pământ, la sfinţirea ei luând parte, alături de domnul Ţării Româneşti, Alexandru Ghica, şi vestitul principe al sârbilor, Miloş Obrenovici. Forma actuală a fost definitivată în anul 1910, prin strădania vrednicului preot Petru Calafeteanu, care a luptat pentru ca urbea din Calafat să aibă o catedrală în adevăratul sens al cuvântului. A fost vizitată de mai multe ori de regele Carol I, al cărui portret se regăseşte pictat în pronaos, deasupra intrării principale în biserică. Printre ctitorii principali se numără şi membrii cunoscutei familii boiereşti Marincu.

Sursa: Ziarul Lumina, 15 iulie 2011.