22.07.2011 – Reprezentanţii Revistelor de Teologie din Ţară s-au întrunit la Râmeţ

Evenimente

 
Reprezentanţii revistelor de teologie din cuprinsul Patriarhiei Române s-au întrunit în perioada 20-21 iulie la Mănăstire Râmeţ, în judeţul Alba, pentru lămurirea noilor criterii de atestare CNCS. Activitatea s-a desfăşurat în cadrul Simpozionului „Publicarea şi publicaţiile ştiinţifice în domeniul Teologie”, organizat la iniţiativa Facultăţii de Teologie Ortodoxă „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
            Au participat: pr. Vasile Grăjdian, reprezentant al „Revistei Teologice” din Sibiu, pr. Ştefan Florea şi pr. Marian Vâlciu – din partea „Analelor Universităţii” din Târgovişte, pr. Constantin Rus şi pr. Filip Albu – de la Revista „Teologia” din Arad, diac. Pavel Cherescu – reprezentantul publicaţiei „Orizonturi Teologice” din Oradea, pr. Gabriel Gîrdan – de la „Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Teologie Ortodoxă” din Cluj Napoca, pr. Stelian Tofană – reprezentantul revistei „Sacra Scripta” din Cluj Napoca, pr. Dumitru Vanca, arhid. Alin Albu şi pr. Alexandru Moldovan – reprezentanţii revistei „Altarul Reîntregirii” din Alba Iulia. Revista „Mitropolia Olteniei” a fost reprezentată la întâlnire de Adrian Boldişor, redactorul şef al publicaţiei și de diac. Ioniță Apostolache, coordonatorul revistei.
            Seminarul a fost susţinut de Victor Velder, evaluator CNCSIS, care a prezentat detaliat noile criterii de acreditare a publicaţiilor teologice în domeniul Ştinţelor Umaniste. Au fost prezentate de asemenea mai multe probleme legate de îmbunătăţirea structurii articolelor ştiinţifice, precum şi compatibilizarea acestora cu exigenţele academice necesare accederii în spaţiul teologiei intarnaţionale. La final au fost trase mai multe concluzii pe subiectele discutate care s-au consemnat într-un proces verbal semnat de toţi participanţii.