25.07.2011 – Liturghie arhierească în Parohia gorjeană Steic: IPS Irineu a resfinţit Biserica „Sfinţii Andrei şi Pantelimon”

Relatari

 
În Duminica a VI-a de după Rusalii, Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a liturghisit în mijlocul credincioşilor din Parohia gorjeană Steic. Cu acest prilej a fost resfinţită Biserica cu hramurile „Sfântul Apostol Andrei şi Sfântul Mucenic Pantelimon”. 

Credincioşii Parohiei Steic au participat în număr mare la slujba de resfinţire a Bisericii închinate Sfântului Apostol Andrei şi Sfântului Mucenic Pantelimon din localitatea Valea Perilor, Protoieria Târgu Jiu Nord. Mult aşteptata sărbătoare a reprezentat împlinirea unei lucrări începute de peste zece ani de parohieni, în frunte cu preotul Elisei Drăghia. Bucuria duhovnicească a fost sporită de prezenţa IPS Părinte Irineu care a oficiat Sfânta Liturghie alături de un numeros sobor de preoţi şi diaconi.

 

„Dumnezeu îi iartă numai pe aceia care îşi ceri iertare”
            La finalul slujbei, Mitropolitul Olteniei a rostit un cuvânt de învăţătură în care a tâlcuit pericopa evanghelică duminicală. „Evanghelia de astăzi ne prezintă una din minunile Mântuitorului Iisus Hristos: vindecarea slăbănogului din Capernaum. Acestuia, spre deosebire de alţii, Domnul îi spune: «Îndrăzneşte fiule! Iertate sunt păcatele tale» (Matei 9,5). Prin aceste cuvinte ni se arată că boala şi suferinţa lui izvorau din păcat. Iată de ce Mântuitorul îi iartă mai întâi păcatele şi după aceea îl tămăduieşte. Faptul că unii oameni nu se pot vindeca de neputinţe, ne arară că păcatul încă mai persistă în sufletele lor. În acest context este absolut necesar să ştim ce este păcalul. În Sfânta Scriptură, păcatul ne este prezentat ca o fărădelege, o nesocotire a poruncii lui Dumnezeu. Astfel, strămoşul Adam iese din ascultarea Părintelui Ceresc şi alunecă în ispita vrăşmaşului, căzând pradă neascultării. De atunci boldul păcatului a măcinat, precum rugina, viaţa întregii omeniri, aducând după sine moartea şi depărtarea de Dumnezeu”. În continuare IPS Părinte a evidenţiat necesiatea legăturii dintre credinţă şi faptele bune: „Nu oricine primeşte iertarea păcatelor. Dacă stai departe de Dumnezeu şi nesocoteşti timpul mântuirii tale, atunci iertarea păcatelor este departe. Dumnezeu îi iartă numai pe aceia care îşi cer iertare şi varsă lacrimi de pocăinţă pentru păcatele lor. În acest sens Mântuitorul zice: «Nu oricine-mi zice: Domne, Doamne va intra în Împărăţia lui Dumnezeu, ci cel care face voia Tatălui Meu cel din ceruri» (Matei 7,21). Sunt mulţi cei care spun că au credinţă, însă faptele lor sunt departe de voia lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Iacov afirmă: «Căci precum trupul fără suflet mort este, astfel şi credinţa fără de fapte, moartă este » (Iacob 2, 26)”. De acemenea, IPS Irineu a felicitat dăruirea credincioşilor din Parohia Stei şi i-a acordat preotului paroh, Elisei Drăghia, rangul de iconom stavrofor.

Diac. Ioniţă Apostolache