08.08.2011 – Schimbarea la Faţă, prăznuită în Arhiepiscopia Craiovei: Hram de tradiţie la Mănăstirea Lainici

Relatari

 
Mănăstirea Lainici şi-a serbat hramul sâmbătă, 6 august, de Praznicul „Schimbării la Faţă” a Mântuitorului Hristos. Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de arhierei, preoţi şi diaconi, în frunte cu Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. 

Ca în fiecare an, Praznicul „Schimbării la Faţă” a Mântuitorului Hristos a adunat mii de credincioşi în Lavra Sfântului Irodion, pe defileul Jiului, la Lainici. Sărbătoarea a început de vineri seara cu slujba Privegherii, săvârşită de un numeros sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa IPS Părinte Irineu. Preasfinţitul Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, a slujit la schitul Locurele, situat la cca. 5 km distanţă de cinstitul aşezământ. A doua zi, la Sfânta Liturghie, alături de cei doi arhierei a participat şi Înalt Preasfinţitul Părinte Iosif, Arhiepiscopul Europei Occidentale şi Mitropolitul Europei Occidentale şi Meridionale.

 

 
„Suntem chemaţi la o permanentă schimbare”
În cuvântul de învăţătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, IPS Părinte Iosif a vorbit explicat dimensiunea duhovnicească a luminii taborice, ca pregustare a Împărăţiei celei Veşnice: „Hristos Domnul nu S-a schimbat la Faţă pentru a ne impresiona cu slava Sa, ci pentru a ne încredinţa că dincolo de existenţa pământească vom fi încălziţi de lumina Sa cea Dumnezeiască. Iată de ce este atât de importantă această sărbătoare pentru fiecare dintre noi. Mai mult decât atât, marele praznic al Schimbării la Faţă s-a dat ca hram mai ales mănăstirilor şi schiturilor aşezate la înălţime, pe vârfuri de munte. Aici monahul, cel care a lăsat la o parte toată grija cea lumească, se înalţă şi caută cu toată puterea lui comuniunea cu Dumnezeu şi pacea isihastă, izvorâtă din rugăciunea curată. Cu aceste modele în inimă, ne apropiem de lumina cea dumnezeiască a Mântuitorului Hristos”. Credincioşii au ascultat şi cuvântul IPS Părinte Irineu, care a ţinut mai întâi să mulţumească celor doi arhierei invitaţi pentru prezenţa şi împreunăslujirea la altarul Mănăstirii Lainici. „Prin acest mare praznic al Bisericii noastre lumea întreagă este chemată la sfinţenie şi transfigurare. Pilduitor în acest sens este exemplul Sfântului Irodion care a fost ales de Mântuitorul Hristos pentru a urca pe muntele nevoinţelor duhovniceşti, la lumina cea nefăcută de mână a slavei Sale. Împreună cu el şi cu toţi sfinţii suntem chemaţi la o permanentă schimbare pentru dobândirea bunurilor celor veşnice, după îndemnul Mântuitorului Hristos: «Fiţi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârşit este» (Matei 5, 48). Aşadar, acum în vremea postului, să ne schimbăm haina cea ponosită a păcatului şi, prin Spovedanie, să primim haina cea luminoasă a pocăinţei. În felul acesta vom ajunge să vedem lumina cea adevărată, aşa cum spunem întotdeauna la sfârşitul Sfintei Liturghii: «Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credinţa cea adevărată nedespărţitei Sfintei Treimi»”, a încheiat Înalt Preasfinţia Sa.

Diac. Ioniţă Apostolache